profil

Epikur najważniejsze informacje

poleca 83% 1215 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Epikur stworzył epikureizm-wg epikurejczyjków najważ.dziedziną
fil.jest etyka-uważali,że podst.zagadnieniem fil.jest szczęście,z przyjemności.

W czasach rozwoju chrześcijaństwa publicznie wyklęto epikureizm i Epikura,
a jego dzieła syst.niszczono,jako siejące zgorszenie moralne i ateizm.

Epikur dzielił filozofie na trzy części:
*fizykę-teoria przyrody
*etykę-poznawanie szczęścia
*kanonikę-teorią poznania

Miał wielu uczniów i kontynuatorów m.in.:Hermachos z Mityleny,
Zenon z Sydonu,Filodemos z Gadary,Lukrecjusz
Zgodnie z tradycją przekazaną przez Lukrecjusza Epikur zmarł poprzez
pub.popeł.samobójstwa,w wieku ok. 70 lat, uznał,że cierpienia wieku
starczego uniemożliwiają mu cieszenie się życiem.

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy