profil

Daty historia lata 1919-1939 (na podstawie podręcznika m.gladysz)

poleca 83% 703 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


13 IV 1919-masakra Hindusów w Amritsarze – początek masowych wystąpień antybrytyjskich w Indiach
1919 - ruch 4 maja w Chinach - protesty chińskiej inteligencji przeciwko decyzjom konferencji paryskiej
1919 - powstanie Kominternu - przejęcie przez władze radzieckie kierownictwa światowego ruchu komunistycznego
1919 - utworzenie pierwszych organizacji faszystowskich we Włoszech
X 1919 - początek działalności publicznej Hitlera
1920 - powstanie NSDAP - początek nazizmu
1920 - odmowa ratyfikacji traktatu wersalskiego przez Kongres USA - powrót Stanów Zjednoczonych do izolacjonizmu
1920-1921 - powstanie Malej Ententy - popieranego przez Francję sojuszu Czechosłowacji, Rumunii i Królestwa SHS
1920-1922 - pierwsza akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa przeprowadzona w Indiach z inicjatywy Gandhiego
1920-1933-prohibicja w USA
XI 1921-II 1922-konferencja waszyngtońska
7 XII 1921 - pierwsze określenie Hitlera „fuhrerem NSDAP"
1921-1928 - NEP w państwie radzieckim
27-28 X 1922 - „marsz na Rzym" włoskich faszystów
1922 - emisja pierwszej reklamy radiowej (USA)
16 IV 1922 - układ w Rapallo (Włochy) między Niemcami a Rosją Radziecką
I 1923 - początek okupacji Nadrenii przez wojska francusko-belgijskie
8-9 XI 1923 - pucz monachijski - nieudany nazistowski zamach stanu
XI 1923-XII 1924-uwięzienie Hitlera, powstanie Mein Kampf
1924 - przyjęcie planu Dawesa - początek ustępstw państw zachodnich wobec Niemiec
16X1925 - układ w Locarno (Szwajcaria) - udzielenie międzynarodowych gwarancji nienaruszalności tylko dla zachodniej granicy Niemiec
1926 - utworzenie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów - stowarzyszenia dominiów brytyjskich
8 IX 1926 - przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów jako członka stałego Rady
1926-1927 - przejęcie przez Stalina samodzielnych rządów w ZSRR
1926-1928 - „wyprawa północna" wojsk Czang Kaj-szeka - utworzenie rządu Kuomintangu w Nankinie
27 VIII 1928 - podpisanie paktu Brianda-Kellogga, wykluczającego wojnę agresywną jako narzędzie polityki
1929 - pierwsza ceremonia rozdania Oscarów
1929 - początek kolektywizacji wsi w ZSRR
24 X 1929 - „czarny czwartek" - krach na giełdzie nowojorskiej - początek wielkiego kryzysu
IX 1930 - zdobycie przez nazistów 107 mandatów - NSDAP drugą partią w parlamencie
1931 - londyńska konferencja okrągłego stołu w sprawie Indii, z udziałem Gandhiego
1931 - incydent mandżurski - zajęcie Mandżurii przez Japonię
1932 - zaostrzenie antyreligijnej polityki w ZSRR - uchwalenie prawa zakładającego zamknięcie wszystkich
świątyń i „likwidację samego pojęcia Boga"
1932 - warunkowe umorzenie spłat niemieckich reparacji
IV 1932 - uzyskanie przez Hitlera 13,5 mln głosów w wyborach prezydenckich
VII 1932 - zdobycie przez nazistów 230 mandatów w parlamencie - NSDAP największą partią w parlamencie
XI 1932 - zdobycie przez nazistów 196 mandatów w parlamencie (komuniści zdobyli 100)
30 I 1933 - mianowanie Hitlera kanclerzem - początek rządów nazistowskich w Niemczech
1933 - wystąpienie Japonii i Niemiec z Ligi Narodów
1933 - początek prezydentury Franklina D. Roosevelta - wprowadzenie New Deal w USA
30 I 1933 - mianowanie Hitlera kanclerzem Niemiec
27-28 II 1933 - podpalenie Reichstagu - wydanie dekretu o ograniczeniu swobód obywatelskich
23 III 1933 - przyznanie Hitlerowi przez parlament uprawnień do wydawania dekretów z mocą ustawy
lll-VII 1933 - delegalizacja lub samorozwiązanie się wszystkich partii poza NSDAP
IV 1933 - powstanie gestapo
1 XII 1933 - wprowadzenie dominacji struktur NSDAP nad administracją państwową
1934 - „długi marsz" – ucieczka chińskich komunistów przed wojskami Kuomintangu
1934 - przyjęcie ZSRR do Ligi Narodów
29/30 VI 1934 - „noc długich noży" - czystka w szeregach kierownictwa nazistowskiego
1934 - zabójstwo sekretarza KCWKP(b) Siergieja Kirowa na polecenie Stalina - początek wielkiej czystki
30 I 1934 - centralizacja Niemiec - likwidacja sejmów krajowych, podporządkowanie rządów krajowych władzom centralnym
2 VIII 1934 - przejęcie przez Hitlera po śmierci prezydenta Hindenburga pełni władzy państwowej jako „fuhrera i kanclerza Rzeszy"
1935 - nadanie Indiom nowej konstytucji przez Brytyjczyków
1935 - proklamowanie przez Komintern taktyki tworzenia Frontów Ludowych
1935 - odrzucenie przez Niemcy ograniczeń wojskowych nałożonych przez traktat wersalski
X 1935 - inwazja Włoch na Abisynię (Etiopię)
1935 - uchwalenie rasistowskich ustaw norymberskich w Niemczech
1936 - przejęcie władzy we Francji i Hiszpanii przez Fronty Ludowe z udziałem komunistów
7 III 1936 - remilitaryzacja Nadrenii - zerwanie przez Niemcy układu z Locarno
25 X 1936 - podpisanie paktu niemiecko-włoskiego - początek bloku państw osi
25 XI 1936 - powstanie paktu antykominternowskiego
1936-1939 - kulminacja czystek stalinowskich w ZSRR
1936-1939 - wojna domowa w Hiszpanii
1937 - inwazja japońska na Chiny
1937 - wystąpienie Włoch z Ligi Narodów
9/10 XI 1938 - „noc kryształowa" - pogrom Żydów w Niemczech
III 1938 - Anschluss - przyłączenie Austrii do III Rzeszy
29-30 IX 1938 - konferencja w Monachium - rozbiór Czechosłowacji
III 1939 - zajęcie Czech, Moraw i Kłajpedy przez Niemcy
22 V 1939 - zawarcie paktu stalowego
23 VIII 1939 - podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy