profil

Sole sciąga

poleca 85% 235 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Ogólna budowa soli:
MmRn
M - metal
R - reszta kwasowa
n – wartościowość metalu, równa ilości reszt kwasowych
m – wartościowość reszty kwasowej równa ilości atomów metalu
2. Tabela

Nazwa kwasu Wzór sumaryczny Postać reszty kwasowej Wartościowość reszty kwasowej Nazwa Soli
Kwas azotowy (V) HNO3 NO3 I Azotan (V)
Kwas azotowy (III) HNO2 NO2 I Azotan (III)
Kwas siarkowy (IV) H2SO3 SO3 II Siarczan (IV)
Kwas siarkowy (VI) H2SO4 SO4 II Siarczan (VI)
Kwas fosforowy (V) H3PO4 PO4 III Fosforan (V)
Kwas krzemowy H2SiO3 SiO3 II Krzemian
Kwas węglowy H2CO3 CO3 II Węglan
Kwas borowy H3BO3 BO3 III Boran
Kwas chlorowodorowy (kwas solny) HCl Cl I Chlorek
Kwas siarkowodorowy H2S S II siarczek

I metoda:
metal+kwassól+wodór
wodór; reszta kwasowa; metal
Zn+HClZnCl2+H2↑
II metoda:
Tlenek metalu+kwassól+woda
Metal; reszta kwasowa; wodór
CuO+2HClCuCl2+H2O
III metoda:
Tlenek metalu+tlenek niemetalusól
(zasadowy) (kwasowy)
metal; niemetal
CaO+CO2CaCO3 – węglan wapnia
(H2CO3)
IV metoda:
Metal+niemetalsól
Metal; niemetal
2Na+Cl22NaCl – chlorek sodu
V metoda:
Wodorotlenek+tlenek kwasowysól+woda
(tlenek niemetalu)
metalniemetal (tak żeby było dobrze)
Ca(OH)2+CO2CaCO3+H2O
(H2CO3)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta