profil

Występowanie, otrzymywanie, właściwości wodoru

poleca 84% 832 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

H- wodór, pierwiastek jednowartościowy,
H2- cząsteczka wodoru,
MatH- 1u
MczH2- 2u
MH- 1g
MH2- 2g
1. Występowanie
- 0,88% masy skorupy ziemskiej to wodór, najlżejszy z gazów
- 90% masy Słońca
- w stanie wolnym w atmosferze Słońca i gwiazd
- stan związany jako H2O
- w kryształach cząsteczki wody (miedziany)
- miedziany (hydraty)- sole uwodnione np. CuSO4, 5 H2)
- w postaci węglowodorów w gazie ziemnym i ropie naftowej
- związki organiczne: białka, węglowodany tłuszcze
2. Otrzymywanie w przemyśle.
- z wody przez redukcję pary wodnej: H2O(g) + C = CO + H2
- konuersja metali parą wodną CH4 + H2O = 3H2O + CO
- elektroliza wodnych kwasów, zasad, soli
3. Otrzymywanie w laboratorium.
Metal bardzo aktywny z I A II A (bez berylu) + H2O = zasada + H2
Metal leżący przed wodorem w szeregu elektrochemicznym + kwas = wodór + sól
Wodoru nie wypierają: platyna, rtęć, miedź, srebro, złoto.
4. Właściwości fizyczne.
- gaz
- bez smaku i zapachu
- prawie nie rozpuszczalny w wodzie
- bezbarwny
- lżejszy 14x od powietrza
5. Własności chemiczne
- gaz palny
- tworzy wodorki
6. Zastosowanie wodoru
- paliwo rakietowe
- Palniki wodorowe do cięcia metali
- Produkcja amoniaku
- Otrzymywanie niektórych metali z rud
- Napełnianie balonów

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta