profil

Powstania narodowe oraz Polacy po klęskach powstań.

poleca 85% 646 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Powstanie styczniowe Juliusz Słowacki Fryderyk Chopin

Daty:
1797-Powstanie Legionów Polskich
1807-Utworzenie Księstwa Warszawskiego
1815-Utworzenie księstwa Polskiego
1863/64-powstanie styczniowe
1834-ukazanie się "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza
1878-namalowanie 'Bitwy pod Grunwaldem" przez Matejkę
1885-powstanie "Uniwersytetu Latającego"
1901-strajk uczniów we Wrześni
Wyjaśnienie pojęcia:
Waćpan- zwrot grzecznościowy wyrażający szacunek dla rozmówcy.
Wolność słowa-prawo obywatela do swobodnego wypowiadania swoich myśli.
Wolność osobista-prawo do przenoszenia się z miejsca na miejsce.
Arsenał-składnica broni w Warszawie.
Dyktator-wódz mający nieograniczoną władze.
Syberia-część Rosji leżąca w północno-wschodniej Azji.
Iść do kozy-zostać za karę dłużej w szkole.
Autonomia-niezależność, prawo do samodzielności decydowania narodu o swoim losie.
Galicja-nazwa używana na określenie ziem dawnej Rzeczpospolitej pod zaborem austriackim.
Tkacz-rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin.
Najsłynniejsi polscy emigranci:
Juliusz Słowacki-napisał wiele wybitnych utworów poetyckich i dramatycznych.
Józef Bem-był generałem wojsk polskich podczas powstania listopadowego.
Fryderyk Chopin-w tworzonych przez siebie utworach odwoływał się do polskiej tradycji narodowej i ludowej.
Książe Adam Jerzy Czartoryski-był premierem rządu powstańczego podczas powstania listopadowych.
Ernest Malinowski-był wybitnym inżynierem. Zasłyną tym, ze w wysokich częściach Indorów (gór w Peru) kierował się budową koleji.
Adam Mickiewicz-był to jeden najznakomitszych polskich poetów , autor między innymi "Pana Tadeusza" i "Dziadów"
Paweł Edmund Strzelecki-był podróżnikiem i geografem. W Australii odkrył miedzy innymi najwyższy szczyt tego kontynentu, który na cześć polskiego bohatera narodowego nazwał Górą Kościuszki.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata