profil

Dobrodziejstwa i przekleństwa cywilizacji XX w.

poleca 83% 848 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Liga Narodów-organizacja, której zadanie to rozwiązywanie konfliktów
i rozwijanie międzynarodowej współpracy w różnych dziedzinach.
Penicylina-związek chemiczny wydzielany przez żywe organizmy Aleksander Fleming
Henryk Ford-uruchomił taśmowy system produkcji
II Rzeczpospolita-państwo polskie powstałe w 1918r.
Mniejszości Narodów-to są ludzie, którzy zamieszkiwali Polskę, różne narody np. Litwini, Żydzi, Niemcy, itd.
mieli takie same prawa ja Polacy, ale nie zawsze byli lojalni wobec państwa polskiego.
Ustrój demokratyczny- to trój podział władz na władzę ustawodawczą (Parlament czyli sejm i senat) wykonawczą (prezydent oraz rząd kierowany przez premiera) sadowniczą (Sąd)
Największe miasta II Rzeczpospolitej- Kraków, Warszawa, Łódź, Poznań, Wilno, Lwów.
Centralny Okręg Przemysłowy- nowy rejon przemysłowy. Dążono tam do eksploatacji miejscowych surowców mineralnych i rozwoju zaniedbanego terenu. Wzniesiona tam wiele zakładów przemysłowych.
Bezrobocie- to są ludzie bez pracy
Kultura i oświata w czasie miedzy wojennym
+Budowa portu w Gdyni oraz COP -Zacofanie wsi, bezrobocie, wysokie koszty
Rozwój sportu, Wysoki poziom nauczania w szkołach nauczania w szkole uniemożliwiające naukę
Rozwój kultury, Rozbudowania miast wielu dzieciom.
Pisarze II Rzeczpospolitej- Władysław Reymont Chłopi, Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Kornel Makuszyński, Julian Tuwim.
Janusz Kusociński- olimpijczyk
Energia Atomowa- Można wykorzystać w celach pokojowych np. w elektrowniach jądrowych.
Era telewizji- era kiedy ludzie kupowali telewizory i oglądali transmisje pierwsza transmisja miała miejsce w Nowym Jorku oglądało ja zaledwie 3 mieszkania, lecz później każdy w domu miał telewizor. Stał się podstawowym środkiem informacji.
Internet- wynalazek ten miał służyć do zabawy, edukacji. Można tam doszukać się ciekawych szkodliwych rzeczy.
Kultura Masowa- Na całym świecie ogląda się ten sam film, ten sama muzykę się słucha. W ten sposób środkami telewizji upowszechniała się kultura masowa, czyli przeznaczona dla szerokiego okręgu odbiorców.
Najwybitniejsi autorzy książek PRL- Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, Maria Dąbrowska, Leopold Staff, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz oraz Wisława Szymborska.
Producenci filmowi- Andrzej Wajda, Jerzy Hoffman, Jerzy Kawalerowicz.
Reżyserzy- Tadeusz Kantor, Adam Hanuszkiewicz, Kazimierz Dejman.
Imprezy muzyczne- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F.Chopina, Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawka Jesień”.
Rada Gminy----(radni wybierają)----Zarząd Gminy----(który kieruje)----Wójt, Burmistrz, Prezydent.
(wybierają mieszkańcy) Rada Powiatu ----(radni wybierają)----Zarząd Powiatu----którym kieruje----starosta
Sejmik Wojewódzki(radni województwa)----radni wybierają----zarząd województwa---- który kieruje----marszałek
Samorząd wojewódzki ma dwa organy: sejmik województwa ( organ uchwały) i zarząd ( organ wykonawczy) na czele z marszałkiem, który jest przewodniczącym zarządu wojewódzkiego.
Prywatyzacja- oddanie przedsiębiorstw w ręce prywatne
Gospodarka, którą obowiązują zasady konkurencji nazywamy rynkową

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty