profil

Zmiany w nowożytnym prawie karnym.

drukuj
poleca 83% 537 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ZMIANY W NOWOŻYTNYM PRAWIE KARNYM
- istota przeobrażeń procesu karnego było odejście od procesu opartego wyłacznie na zasadzie inkwizycyjnej do procesu opartego na zasadzie mieszanej,inkwizycyjno-skargowej
pewne formy postepowania inkwizycyjnego zostały utrzymane,zwłaszcza w postępowaniu wstępnym, w którym obwiniony nie miał jeszcze praw strony wobec prowdzącego postepowanie organu

proces skargowy-rozdzielenie funkcji oskarżyciela,obrońcy i sędziego

wprowadzał trójpodmiotowość stosunku prawnoprocesowego,podmiotami procesu byli:
a) oskarżony
b)oskarżyciel
c)sąd

proces skargowy był sporem toczonym przed sądem między dwoma równouprawnionymi przeciwnikami

oskarżony uzyskał nie tylko gwarancje dające mu pozycję strony w procesie,ale także w zasadzie te samą pozycję pod względem uprawnień procesowych,co strona przeciwna,tj oskarżyciel

zasada obustronnego posłuchania, zgodnie z którą sędzia mógł przyjąć za słuszną tezy jednej strony przed wysłuchaniem strony przeciwnej

zasada jawności ,ustności,bezpośredniości,koncentracji

wyrok właściwego sądu musiał rozstrzygnąć sprawę definitywnie

w wyroku sędzia wypowiadał swoje przekonanie o winie lub niewinności oskarżonego-zasada swobodnej oceny dowodów

sędzia nie był związany żadnymi przepisami ustawowymi

prawda materialna


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki