profil

Tryb rozkazujący.

poleca 82% 792 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tryb rozkazującym w języku niemieckiyczy trzech osób "du", "ihr" i "Sie". Tworząc tryb rozkazujący do drugiej osoby liczby pojedynczej skreślamy końcówkę -st oraz zaimek osobowy "du". W drugiej osobie liczy mnogiej> Skreślamy zaimek osobowy "ihr". W trzeciej osobie liczby mnogiej "Sie". Zamieniamy miejscami czasownik i zaimek osobowy "Sie"

machen

du machst - mach!
ihr macht - macht!
Sie machen - machen Sie bitte!

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Gramatyka