profil

Polskie Państwo Podziemne

poleca 82% 816 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Okres wojen światowych był dla Polski szczególnie ciężki. Po studwudziestoletniej I wojnie światowej podczas której 3 państwa: Austria, Rosja i Prusy zniewoliły nasz kraj dostaliśmy tylko dwadzieścia lat spokoju. 1 września 1939 roku zaatakowało nas państwo niemieckie.
17 dni później, bez wypowiedzenia nam wojny, wkroczyły do naszego państwa wojska ZSRR co zmusiło nas do walk na dwóch frontach. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisano traktat na mocy którego Polska wykreślona została z mapy a jej tereny podzielone między 2 kraje okupacyjne. Władze polski musiały emigrować do obcych krajów. Pierw rząd polski został utworzony we Francji ale po kapitulacji zmuszony był przenieść się do Angli skąd nadzorowane było Polskie Państwo Podziemne. Państwo to było fenomenem na skalę światową gdyż mimo walk i terroru funkcjonowały wszystkie organy władzy cywilnej i wojskowej.
Państwem podziemnym dowodziła delegatura w skład której wchodziło 18 ludzi. Była to konspiracyjna władza zajmująca się dziedzinami życia zakazanymi w okupowanej Polsce takimi jak: szkolnictwo, kultura i opieka społeczna. Okupanci zamknęli wszystkie szkoły średnie i wyższe pozostawiając jedynie 7-klasowe podstawówki i szkoły zawodowe. W szkołach tych zakazane było uczenie się języka polskiego a także historii, sztuki i innych przedmiotów związanych z Polską kulturą. Do niektórych zawodówek udało się wprowadzić niektóre z nich ale najczęściej uczono się ich w małych grupach w domach polskich. Zostały utworzone tajne uniwersytety w których uczyli profesorowie wysiedleni. W latach tych udało się wydać kilka tysięcy świadectw maturalnych. Drukowana była także tajna prasa na temat wojny, wiersze polskich poetów, podręczniki. Organizowane były koncerty, przedstawienia teatralne, wykłady uczonych. Powstały siły zbrojne Podziemnego państwa nazywane Armią Krajową lub w skrócie AK.
Polacy nie dali się pogrążyć i walczyli z okupantami nie tylko zbrojnie. Największą walką było pokazanie że nie jesteśmy słabi i utrudnianie, Niemcom, ZSRR oraz ich zwolennikom, walki, normalnego życia i prób odebrania własnego języka i kultury.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta