profil

Czym jest wolność religijna ??? - opracowanie.

poleca 85% 134 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Są to osobiste poglądy i przekonania ludzi .Każda osoba ma prawowyznawać inną religię a co za tym idzie nie może być dyskryminowana,szykanowana oraz uprzywilejowana z powodu swoich przekonań religijnych>

2. O czym mówi list kardynała Stefana Wyszyńskiego do prezesa rady ministrów?

Non possumus- nie możemy memoriał dotyczył bardzo trudnej sytuacji w kościoła katolickiego w Polsce :

• Szanujmy osobiste poglądy wszystkich ludzi na ziemijak również przekonania religijne naszych przeciwników
• Domagamy się tolerancji w stosunku do religii chrześcijańskiej
• Domagamy się jednak usilnie i z naciskiem aby kapłanów naszych nie wciągano w rozgrywki polityczne które z czasem doprowadzą do rozgrywki między polityką a kościołem
• Żądamy aby nie zmuszano ich do łamania przysięgi którą składali Bogu , kościołowiorz swym Biskupom

3. jakie jest stanowisko kościoła w stosunku do innych religi

Kościół bardzo przychylnie odnosi się do innych religi, przypomina że człowiek jest istotą religijna tzn.w jego naturze zakorzeniona jest religijność .Wynikający z religijności człowieka związek z Bogiem kształtuje jego dążenia do ,, Bycia” „ istnienia” jako osoby

Krótka rozmowa 5 minRELIGIE ŚWIATA

MONOTEISTYCZNE

Religie uznające istnienie jednego Boga
władcy nieba i ziemi któremu należy oddawać cześć

• Chrześcijaństwo
• Islam
• Judaizm

POLITEISTYCZNE

Religie uznające istnienie wielu Bogów najczęściej spokrewnionych mające odmienne kompetencje .żwykle tworzą oni hierarchie
Na jej czele stoi najwyższy Bóg rządzący światem . W starożytności Grecja – Zeus
Rzym- Jowisz
• Hinduizm
• Buddyzm


Podsumowanie :

Wolności sumienia i religii poświęcony jest art. 53 konstytucji który gwarantuje obywatelom swobodny wybór religii a także umożliwia jej uzewnętrznianie przez uprawianie kultu,modlitwę uczestniczenie w obrzędach i nauczanie Nikt nie może człowiekowi zabronić prawa do korzystania z posługi religijnej bez względu na to gdzie się znajduje (więzienie , wojsko)
Ponadto rodzice maja obowiązek wychować dziecko zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi do 18-tego roku życia

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy