profil

Elektrochemia

drukuj
poleca 85% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Stopień utlenienia – jest to taki ładunek, jaki istniałby na atomie danego pierwiastka, gdyby elektrony tworzące wiązanie chemiczne, należały do pierwiastka bardziej elektroujemnego.

Reakcja utlenienia - to reakcja, której ulega reduktor, to znaczy: jego stopień utlenienia rośnie na skutek oddawania elektronów.

Reakcja redukcji – to reakcja, której ulega utleniacz, to znaczy: jego stopień utlenienia maleje na skutek pobierania elektronów.

Reakcja redoks – to reakcja ze zmianą stopni utlenienia.

Utleniacz – to atom pierwiastka, który ulega reakcji redukcji, to znaczy; jego stopień utlenienia maleje na skutek pobierania elektronów.

Reduktor – to atom pierwiastka, który ulega reakcji utlenienia, to znaczy: jego stopień utlenienia rośnie na skutek oddawania elektronów.

Szereg aktywności metali – inaczej szereg elektrochemiczny, to zestawienie, w którym maleje aktywność metali, a rośnie ich potencjał standardowy. Metal bardziej aktywny wypiera mniej aktywny z roztworu jego soli.

Ogniwo galwaniczne – to urządzenie, gdzie kosztem reakcji redoks wytwarzany jest prąd elektryczny (energia chemiczna zamieniana jest na energię elektryczną).

Półogniwo – stanowi je elektroda zanurzona w roztworze elektrolitu.

Katoda – to półogniwo, na którym zachodzi proces redukcji. W ogniwie jest elektrodą dodatnią, natomiast w elektrolizerze elektrodą ujemną.

Anoda – to półogniwo, na którym zachodzi proces utlenienia. W ogniwie jest elektrodą ujemną, natomiast w elektrolizerze elektrodą dodatnią.

Proces katodowy – zachodzi na katodzie (w przypadku ogniwa) lub na anodzie ( w elektrolizerze) podczas reakcji redukcji.

Proces anodowy – zachodzi na anodzie (w przypadku ogniwa) lub na katodzie (w elektrolizerze) podczas reakcji utleniania.

Elektroliza – to reakcje redoks wywołane przepływającym prądem elektrycznym przez elektrolit (stopiony lub roztwór wodny). Tu energia elektryczna zamieniana jest na energię chemiczną.

Korozja – to proces niszczenia materiałów pod wpływem otaczającego je środowiska. Korodują przede wszystkim metale i ich stopy, ale też inne materiały. Z zależności od mechanizmu przebiegu procesu wyróżnia się dwa rodzaje korozji: chemiczna i elektrochemiczną.

Kwas utleniający (stężony i rozcieńczony HNO3 oraz stężony H2SO4).

Kwas nieutleniający (rozcieńczony H2SO4, HCl oraz kwasy organiczne).

Bezwzględny potencjał półogniwa – jest to różnica potencjałów, jaka wytwarza się po zanurzeniu elektrody w elektrolicie (nie można jej zmierzyć).

Względny potencjał półogniwa – tzw. Standardowy - można zmierzyć, bo jest to siła elektromotoryczna ogniwa zbudowanego ze standardowego półogniwa wodorowego, dla którego przyjęto potencjał równy 0V i półogniwa badanego.

Warunki standardowe to:
• ciśnienie 1013hPa,
• stężenie jonów wodorowych równe 1mol/dm3
• temperatura 298 K (25C)

SEM - ogniwa – siła elektromotoryczna ogniwa jest to maksymalne napięcie, jakie można otrzymać z danego ogniwa.
SEM = E0K – E0A
Jest to różnica potencjałów standardowych półogniwa o potencjale wyższym od półogniwa o niższym potencjale.

Szereg napięciowy metali to uporządkowanie półogniw metalicznych według rosnącego standardowego potencjału.

Metale aktywne – tzw. nieszlachetne, to te, które znajdują się przed wodorem (a bardzo aktywne to I i II grupa główna). Reagują z kwasami z wydzieleniem wodoru.

Metale lekkie – leżą w II i III grupie głównej.

Metale ciężkie - leżą od 3-18 grupy. Ich gęstość jest większa od gęstości wody. Nie reagują z tlenem ani z wodą, lecz reagują z kwasami.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału