profil

„Co to znaczy być dobrym obywatelem?”

poleca 85% 157 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz Jacek Soplica

Bycie dobrym obywatelem oznacza „spełniać obywatelski obowiązki, do których należą: dochowanie wierności ojczyźnie, ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, dbanie o środowisko naturalne i odpowiedzialność za spowodowane szkody.”1
Najważniejszym obowiązkiem obywatela jest obrona ojczyzny bez względu na cenę. Jednym z bohaterów, który poświęcił dla kraju wszystko tytułowy bohater „Konrad Wallenrod”. Konrad wychował się wśród krzyżaków. Jednak dzięki Halbanowi nie zapomniał o tym, iż jest Litwinem. Kiedy wybuchła wojna między Krzyżakami a Litwinami, Konrad (Walter – Alf) zrezygnował ze szczęśliwego życia u boku żony poświęcając się w obronie ojczyzny.
W „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza możemy znaleźć dwie postacie zasługujące na miano dobrego obywatela. Jedną z nich jest Tadeusz Soplica, który na wieść o zbliżających się wojakach Napoleona odłożył na później małżeństwo z Zosią. Tadeusz jako obywatel czół się zobowiązany wziąć czynny udział w walce, gdyż widział w niej szansę odzyskania niepodległości. Drugą postacią, która dochowała wierności ojczyźnie jest ojciec Tadeusza – Jacek Soplica. W przebraniu mnicha i pod przybranym nazwiskiem księdza Robaka dotarł do Soplicowa, aby przygotować powstanie. Dzięki Jego staraniom okoliczna szlachta zjednoczyła się i stanęła do walki.
Z „Potopu” Henryka Sienkiewicza jako przykład postaci spełniających obywatelskie obowiązki wskazać można zarówno Michała Wołodyjowskiego jak i Kmicica. Z tą jednak różnicą, iż „Mały Rycerz” cały czas pozostawał wierny ojczyźnie. Od początku konfliktu ze Szwedami walczył dzielnie z najeźdźcą. Natomiast Kmicic został omamiony przez Radziwiłła i z tego powodu nieświadomie zdradzał ojczyznę. Kiedy dostrzegł swój błąd zmienił nazwisko na Babinicz, gdyż ciążyła na nim kara śmierci za sprzeniewierzenie się ojczyźnie. Po owej zmianie postanowił odpokutować zdradę nie szczędząc zdrowia na walce ze Szwedami w obronie kraju.
Jednak bycie obywatelem nie ogranicza się tylko do walki zbrojnej w imię ojczyzny. Równie dobrze może to być tak jak w przypadku Tomasza Judyma, z „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego, działalność społeczna. Tomasz po ukończeniu studiów medycznych otworzył przychodnie dla ubogich mieszkańców. Na wiecach medycznych starał się nakłonić resztę lekarzy, aby kładli większy nacisk na higienę osobistą ich pacjentów. Kiedy został przeniesiony na wieś, próbował wymusić na właścicielu sanatorium osuszenie pobliskiego stawu, który był przyczyną chorób mieszkańców wioski.
Dobry obywatel, aby spełnić swe obowiązki, musi odczuwać silną więź z ojczyzną, gdyż tylko wtedy zdolny jest do największych poświęceń w jej imieniu. A to oznacza, że dobrzy obywatele to Patrioci.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty