profil

Co to znaczy byc dobrym obywatelem?

poleca 85% 794 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Po pierwsze powinniśmy się zastanowić co to znaczy być „dobrym”. Słowo to ma wiele znaczeń ,więc nie sposób jest jednomyślnie wyjaśnić to pojęcie.. Do głowy przychodzą nam takie określenia jak: uczciwość, miłosierdzie i tolerancja .
Wielu z nas to słowo kojarzy się też ze sprawiedliwością .Niezwykle często słyszymy ,że sprawiedliwości na świecie nie ma .Warto jest więc zastanowić się: czy nie ma także ludzi sprawiedliwych ?

Oczywiście ,kiedy zapytamy przeciętnego człowieka czy uważa się za uczciwego ,bez wahania odpowie, ze tak. Tak bo ciężko pracuje żeby utrzymać rodzinę, tak bo płaci podatki. Jednak widząc zachowania aspołeczne obywateli nie zwróciłby na nie uwagi usprawiedliwiając się słowami: „To nie moja sprawa ,po co będę się wtrącać?! Czy uczciwy człowiek powinien obserwować złe postępowanie pozostając biernym? Moim zdaniem odpowiedź na pytanie brzmi : NIE!
Każdy chciałby, aby ludzie byli w stosunku do niego fair. Często spotykamy się z brakiem uczciwości, zakłamaniem i nietolerancyjnym zachowaniem. Jednak mało kto zastanawia się dlaczego tak jest. Nawet jeśli jesteśmy oburzeni czyimś zachowaniem rzadko mówimy o tym głośno . Oczywiście mamy prawo do własnego zdania i nie musimy pochwalać czyjejś postawy jeżeli nie odpowiada naszym przekonaniom ,ale każdy z nas potrafi odróżnić dobro od zła ,a ten uczciwy z pewnością zła nie czyni. Skąd więc na świecie tyle przestępstw? Prawdopodobnie wynika to z braku tolerancji i co za tym idzie nieumiejętnością akceptowania drugiej osoby. Nie można przecież osądzać człowieka po kolorze jego skóry czy wyznawanej religii. To nie rasa człowieka czy religia jest zła ale ludzie, którzy wykorzystują przekonania religijne do swoich celów mogą uczynić z niej broń. Przykładem jest fanatyzm społeczeństwa ,którzy zasłaniając się religią doprowadził do śmierci tysięcy osób. Spokój Ameryki został zachwiany przez brak tolerancji i demokracji. Przeważnie przyczyną takich zachowań jest nieodpowiednia edukacja.

Moim zdaniem dobry obywatel powinien posiadać tzw. cnoty obywatelskie.
Najważniejszą z nich jest według mnie zdolność do przekładania dobra publicznego nad dobro osobiste. Dobry obywatel jest uczciwy, prawdomówny, tolerancyjny i odpowiedzialny. Człowiek solidarny czuje się odpowiedzialny za tych, którzy żyją wokół niego i stara się im zawsze pomagać .Wie też ,że powinien aktywnie uczestniczyć i współpracować z innymi, pełniąc funkcje albo działając w organizacjach lub stowarzyszeniach. Dobry obywatel musi nie tylko znać ale także wypełniać obowiązki a na co dzień kierować się zasadami zdrowego rozsądku-na przykład czasami zrezygnować z czegoś dla dobra większości; kolegów z klasy, wspólnoty miasta... Obywatel powinien być lojalny wobec swojego państwa ,ale nie musi podzielać poglądów władz, która, jak uczy historia bywa omylna i również popełnia błędy. Nie może pozbywać się swoich poglądów sprzecznych z założeniami wolnego świata. Powinien mieć odwagę -przejawiać ją w obronie ojczyzny, ale także w walce o należne prawa. Dobry obywatel musi być patriotą i kochać swoja ojczyznę.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty