profil

Bitwy w czasie powstania listopadowego

poleca 80% 1313 głosów

Bitwy w czasie powstania listopadowego
· bitwa pod Stoczkiem - 14 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Dobrem - 17 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· I bitwa pod Wawrem - 19 lutego 1831, nierozstrzygnięta
· bitwa pod Nową Wsią - 19 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Białołęką - 24 lutego - 25 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Olszynką Grochowską - 25 lutego 1831, nierozstrzygnięta
· I bitwa pod Puławami - 26 lutego 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· II bitwa pod Puławami - 2 marca 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Kurowem - 3 marca 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· Bitwa pod Markuszowem - 3 marca 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· II bitwa pod Wawrem - 31 marca 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Dębem Wielkim - 31 marca 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Domanicami - 10 kwietnia 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Iganiami - 10 kwietnia 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Poryckiem - 11 kwietnia 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Wronowem - 17 kwietnia 1831, przegrana przez wojska polskie
· bitwa pod Kazimierzem Dolnym - 18 kwietnia 1831, przegrana przez wojska polskie
· bitwa pod Boremlem - 18 kwietnia - 19 kwietnia 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Firlejem - 9 maja 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Lubartowem - 10 maja 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Połągą - 10 maja - 14 maja 1831, przegrana przez wojska polskie
· bitwa pod Tykocinem - 21 maja 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Nurem - 22 maja 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Ostrołęką - 26 maja 1831, przegrana przez wojska polskie
· bitwa pod Grajewem - 28 maja 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Łysobykami - 19 czerwca 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Wilnem - 19 czerwca 1831, przegrana przez wojska polskie
· bitwa pod Iłżą - 9 sierpnia 1831, zwycięstwo wojsk polskich
· bitwa pod Wilnem - 17 sierpnia 1831, przegrana przez wojska polskie
· bitwa pod Rogoźnicą - 29 sierpnia 1831, zwycięstwo wojsk polskich
Do upadku powstania i przegrania wojny w dużym stopniu przyczynili się arystokratyczni, nieudolni dowódcy: generałowie Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Henryk Dembiński, Bonawentura Niemojowski i Maciej Rybiński.
Skutki
· polityczne: znaczne ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego, likwidacja konstytucji, armii, polskich władz i sądów.
· kulturalne: likwidacja polskiego szkolnictwa, szczególnie średniego i wyższego, Wielka Emigracja.
· gospodarcze: nałożono wysoką kontrybucję, zbudowano na koszt Polski Cytadelę z silnym garnizonem rosyjskim, wprowadzono barierę celną na granicy polsko-rosyjskiej.
· demograficzne: interwencyjna armia rosyjska przywlokła ze sobą epidemię cholery, dziesiątkującą ludność Królestwa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Historia Polski