profil

Elitarna odmiana rycerza doskonałego - wzór władcy.

poleca 85% 183 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Bolesław Chrobry Bolesław Krzywousty Karol Wielki

Wzór dobrego władcy stanowił elitarną odmianę ideału rycerza. Władca to potężny, waleczny bohater i jednocześnie mądry, sprawiedliwie rządzący feudał. Za jego rządów w kraju panuje dobrobyt, spokój i radość. Odnajdziemy portrety władców w „chansons de geste”, czyli pieśniach o czynach rycerskich, śpiewanych najczęściej przez wędrownych truwerów, bardów itp.

Poeci i kronikarze opiewali władców doskonałych, np. Karola Wielkiego. Był on królem Franków, koronowanym w 800 r. przez papieża na cesarza. Już za jego życia krążyły legendy przedstawiające Karola jako ideał chrześcijańskiego władcy, pogromcę pogan. Był rzekomym wybrańcem Boga, wspieranym w działaniu przez aniołów. Król był majestatycznym władcą, odznaczającym się wielką odwagą, męstwem i walecznością. Karol Wielki to także symbol wojującego Kościoła. Sam Bóg go wybrał i udziela mu rad oraz wsakzówek, zsyła sny prorocze, wysłuchuje jego próśb. Karol cieszy się szacunkiem i miłością swoich wasali, u których zasięga rady. Jest również sprawiedliwy i rozważny. Kocha poddanych i czuje się odpowiedzialny za ich losy.

„Pieśń o Rolandzie” ukazuje tez Karola Wielkiego jako człowieka kochającego i cierpiącego, a także przeżywającego chwile bezsilności, np. gdy nie może zmienić decyzji Rolanda, który obejmuje dowództwo tylnej straży czy też gdy nie jest w stanie wesprzeć go posiłakami.

Na gruncie polskim typ władcy idealnego reprezentował Bolesław Chrobry – bohater kronik Galla Anonima. Kronikarz podkreśla jego dzielność, szlachetność, pobożność, sprawiedliwość, bezstronność w sądzeniu poddanych, wspaniałomyślność. Pochwala jego umiejętność czuwania nad bezpieczeństwem kraju, hojność i szczodrość. Gall Anonim charakteryzuje władcę określeniami, np. „sławny Bolesław”, „wielki mąż”, zaś czasy jego panowania nazywa „wiekiem złotym”.

Bolesław Krzywousty przedstawiony został także w „Kronice polskiej” przez Galla Anonima. Autor sławił króla jako wzorowego chrześcijanina, mężnego rycerza, sprawiedliwego i mądrego monarchę, oddanego idei kształtowania państwa. Był odnowicielem potęgi Piastów, zwycięzcą licznych wojen z Pomorzanami, Czechami, Prusami i Niemcami.

Kronikarz prezentuje go jako czujnego wodza, charakteryzującego się szybkością działania oraz wytrzymałością fizyczną. Według Galla Anonima, Bolesław Krzywousty narodził się w sposób cudowny, dzięki darom złożonym przez jego ojca, Władysława Hermana, świętemu Idziemu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury