profil

Najważniejsze wydarzenia lat 1643 - 1795

poleca 85% 118 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sejm Czteroletni Insurekcja kościuszkowska III rozbiór Polski I rozbiór Polski II rozbiór Polski Tadeusz Kościuszko

1643 – wstąpienie na francuski tron 5-letniego Ludwika XIV
1697 – król Polski August II
1700 – wojna północna (przeciw Szwecji Rosja i Saksonia)
1704 – król Polski Stanisław Leszczyński
1709 – klęska pod Połtawą Cara I
1717 – sejm niemy
1733 – król Polski August II
1773 – powstanie Komisji Edukacji Narodowej
1775 – powstanie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
1736 – sejm pacyfikacyjny; wprowadzający pokój
1764 – król Polski Stanisław (Antoni) August Poniatowski
1768 – uchwalenie równouprawnienia innowiercom + prawa kardynalne
1772 – PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI
1773 – zatwierdzenie pierwszego rozbioru Polski
1776 – Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
1787 – ustanowienie konstytucji w Ameryce (projekt; Benjamin Franklin – wybitny polityk i uczony)
1789 – zdobycie Bastylii, początek rewolucji
1788 – 1792 – obrady Sejmu Wielkiego
1789 – czarna procesja
1791 – konstytucja sejmowa o miastach królewskich
1791 – konstytucja 3-go maja
1792 – zabicie Ludwika XVI
1793 – DRUGI ROZBIÓR POLSKI
1794 – Tadeusz Kościuszko kieruje Radą Najwyższą Narodową
1794 – pierwsze starcie powstańców z wojskami carskimi
1794 – ogłoszenie zarządzenia w sprawie obowiązków chłopskich
1794 – bitwa pod Szczekocinami
1794 – bitwa pod Maciejowicami
1795 – TRZECI ROZBIÓR POLSKI

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Ciekawostki ze świata