profil

Czy tak wielka ofiara Rudego, Alka i Zośki była potrzebna?

poleca 85% 259 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Kamienie na szaniec

Według mnie na pytanie: \\\"Czy tak wielka ofiara Rudego, Alka i Zośki była potrzebna\\\", można odpowiedzieć twierdząco, jednak z drugiej strony znalazłem jeden kontrargument, który daje przeczącą odpowiedz. Swoje przekonanie chciałabym potwierdzić następującymi argumentami i kontrargumentem:

Po pierwsze, ich poświęcenie pokazuje każdemu z nas jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec zagrożenia ojczyzny. Bohaterowie książki \\\"Kamienie na szaniec\\\" udowodnili swoim bohaterstwem miłość do Ojczyzny. Poświęcili swoje życie za Polskę. Wykazali się ogromną odwagą i patriotyzmem. Gdyby każdy człowiek miał takie samo podejście co Alek, Rudy i Zośka, to Polska stałaby się krajem nie do pokonania, a rodacy wzorem idealnych patriotów.

Po drugie, pokazali innym, że młodzi ludzie, są w stanie poświęcić swoje marzenia, cele, a nawet życie za Ojczyznę. Okazali się niezwykłą młodzieżą, dla której honor jest najwyższą wartością. Dlatego zostali uhonorowani orderami bohaterstwa.

Patrząc z drugiej strony, śmierć trzech bohaterów nie zmieniła Polski, ani wszystkich rodaków. Nieliczni przyjęli podobna postawę co Alek, Rudy i Zośka, ale to za mało, aby zmienić Polskę w kraj samych patriotów. Gdyby większość z nas ceniła te wartości, to historia Polski mogłaby potoczyć się inaczej.
Nie sposób pominąć jeszcze jednego, ostatniego już argumentu, a mianowicie, że dzięki swojej śmierci, zostali oni zapamiętani jako idealni żołnierze i wzory do naśladowania. Ich wspaniałe życie i śmierć w walce sprawiły, że tak jak kiedyś powiedział Zośka, na ich miejscu wyrosną nowe drzewa, zastąpią ich inni ludzie, którzy, zainspirowani ich dokonaniami, szybko dojrzeją i będą starali się im dorównać.

Czy tak wielka ofiara Rudego, Alka i Zośki była potrzebna czy niepotrzebna?

Potrzebna:

1. Dzięki temu, że umarli zostali zapamiętani jako idealni żołnierze
2. Ich poświęcenie pokazuje każdemu z nas jaką postawę powinnismy przyjąć wobec zagrożenia ojczyzny
3. Udowodnili nam swoją śmiercią i bohaterstwem miłość do Ojczyzny
4. Pokazali innym, że są w stanie poświęcić swoje marzenia, cele, a nawet życie za Ojczyznę
5. Śmierć ich przyczyniła sie do tego, że o nich pamiętamy i dzięki temu możemy brać ich zycie za przykład do naśladowania
6. Wspaniałe dokonania mogły przyczynić sie do tego, że wojnę wygrała Polska, a nie Niemcy


Niepotrzebna:

1. Śmierć trzech bohaterów nie zmieniła Polski, ani wszystkich rodaków
2. Tylko nieliczni przyjęli podobną postawę, co Alek, Rudy i Zośka, ale to za mało, aby zmienić Polskę w kraj samych patriotów
3. Gdyby więkoszość z nas ceniła te wartości, to historia Polski mogłaby potoczyć się inaczej
4. Śmierć była potrzebna po to, aby pokazać ideały, jednak śmierć trzech młodych ludzi nie odmieniła losu Polski
5. Podczas swoich dokonań zabili dużo ludzi, a pamiętajmy, że każdy, nawet wróg, jest człowiekiem.

Z tego, co napisałem, wynika że, postawa Alka, Rudego i Zośki była potrzeba po to, aby pokazać ideały, które powinny przyświecać każdemu z nas. Jednak śmierć trzech bardzo młodych ludzi nie odmieniła losu bezbronnej Polski.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty