profil

Dostosowanie ksiąg rachunkowych do celów podatku dochodowego

poleca 85% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobligowane stosować przepisy ustawy o rachunkowości jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej w walucie polskiej równowartość 800 tyś euro lub same zadecydowały o prowadzeniu pełnej rachunkowości.
Jednostki te prowadzą księgi rachunkowe, które według Ordynacji Podatkowej są księgami podatkowymi.
Już w tym momencie zaczynają się rozbieżności między ustawą o rachunkowości a ustawą podatkową.
Celem ksiąg podatkowych jest takie prowadzenie ewidencji aby można było ustalić podstawę opodatkowania oraz obliczyć podatek. Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję oraz rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy