profil

Maksimy Rzymskie

poleca 86% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

"Lex retro non agit"- Prawo nie działa wstecz.
Mario Krassus

"Prius quam exaudias, ne iudices"- Nie sądź, zanim nie wysłuchasz.
Mario Krassus


Ab alio exspectes, alteri quod feceris

co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego;
Seneka Młodszy


Virtus est perfecta ratio

cnota jest doskonałym rozumem.

Cyceron

Consuetudo est altera natura

przyzwyczajenie jest drugą naturą.
Cyceron

Fama crescit eundo

plotka rośnie rozchodząc się.
Wergiliusz

Experto credite

wierzcie doświadczonemu.
WergiliuszFestina lente!

Śpiesz się powoli
Oktawian August

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: