profil

Od kodu alchemików do współczesnej symboliki chemicznej

poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Współczesna chemia powstała w ok.1660r., kiedy Boyle zdefiniował pierwiastki i związki chemiczne. Wszystkie wcześniejsze badania nad substancjami i ich przemianami związane były z astrologią, filozofią i praktykami magicznymi. Nazywano je alchemią. Alchemicy swymi działaniami dążyli do otrzymania cennych metali takich ja złoto i srebro z tanich, łatwo dostępnych środków. Ich poczynania z góry były skazane na niepowodzenie, gdyż jak dziś wiadomo, nie można przekształcić metodami chemicznymi jednego pierwiastka w inny pierwiastek. By owiać mgłą tajemnicy swoje badania, alchemicy używali wielu zawiłych znaków i symboli, np. metale łączono z planetami Układu Słonecznego: złoto ze Słońcem, srebro z księżycem, miedź z Wenus, rtęć z Merkurym, żelazo z Marsem, ołów z Saturnem i cynę z Jowiszem. Dzieło Antoine Lavoisiera, Trait lmentaire de Chimie (1789) jest uważane za pierwszy nowoczesny podręcznik chemii. Zawiera ono jego podglądy na teorie chemiczne, formułuje prawo zachowania masy i zaprzecza istnieniu flogistonu. Zawierało listę 33 różnych pierwiastków posegregowanych w 4 grupy na podstawie ich właściwości.
1. Proste substancje, należące do królestwa natury (gazy)
2. Proste substancje niemetaliczne (niemetale)
3. Proste ciała metaliczne (metale)
4.
Angielski meteorolog i chemik, John Dalton, w 1803r. stworzył cząsteczkową teorię budowy materii. Zaprezentował ją po raz pierwszy w New System of Chemical Philosophy (1808-1827). Odkąd stare symbole pierwiastków nie nadawały się do dalszego użytku, zaproponował więc swoje symbole. Składały się one głównie z kółek. W celu kwantyfikacji mas atomowych (nadania im wartości liczbowych) stosował skalę wodorową - przyjmował, że masa atomu wodoru wynosi 1. Zmierzone przez niego wartości (ze względu na błąd pomiarowy) były liczbami całkowitymi. Skala wodorowa była zamieniona na tlenową, potem powrócono do wodorowej. Obecnie, od 1962.01.01 obowiązuje skala węglowa. Swoje nowe symbole opublikował w pierwszym tomie New System.
Po kilku latach, okazało się, że symbolika Daltona jest zbyt skomplikowana i niewystarczająca. By ułatwić pisanie symboli, w 1813r. Jns Jakob Berzelius zaproponował używanie w tym celu liter. Symbol stanowiła pochodzące od łacińskich ( rzadziej greckich ) nazw pierwiastków pierwsza, duża litera. Gdy pierwsze litery się powtarzały w kilku pierwiastkach, dodawano małą, drugą literę. System ten, z niewielkimi zmianami, stosowany jest do dzisiaj. Wciąż odkrywane nowe pierwiastki stały się dużym problemem do ich zapamiętania. W 1869r. Rosyjski uczony Dmitrij Mendelejew opublikował pierwszy układ okresowy. Za podstawę klasyfikacji i uporządkowania pierwiastków przyjął wzrastające ich masy atomowe. Wykazał zależność właściwości fizycznych i chemicznych pierwiastków od ich położenia w układzie okresowym. Zostawił on puste miejsca na nie odkryte jeszcze wtedy pierwiastki. Po kilku latach, jeszcze za życia Mendelejewa, luki pozostawione w jego układzie powoli się zapełniały, a świeżo odkrywane pierwiastki miały takie własności jak to, co wynikało z ich miejsca w układzie. W tym samym czasie, może nawet wcześniej niż Mendelejew, Niemiec Lothar Meyer stworzył podobny układ pierwiastków, jednak nie zostawił w nim pustych miejsc i stąd jego układ był błędnie poprzesuwany w kilku miejscach. Układ ten został wprawdzie opublikowany w 1864, ale było to tylko wewnętrzne wydawnictwo uniwersyteckie przeznaczone jako pomoc dla studentów chemii. W 1869 roku sporządził on bardziej rozbudowany układ okresowy, zawierający wszystkie znane mu pierwiastki. Niestety dla Meyera w trakcie jej pisania ukazała się publikacja Mendelejewa, tak więc Meyer już swojej nie mógł posłać do druku. Tablica Wernera została wprowadzona przez Alfreda Wernera w 1905 roku. Jest to długa forma układu okresowego, oparta na tablicy Mendelejewa.

Martyna

(DYSPONUJĘ WIELOMA ILUSTRACJAMI, ALE STRASZNIE WOLNO SIĘ WGRYWAJĄ, DLATEGO PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY ZAINTERESOWANYCH)


Źródła:
http://scienceworld.wolfram.com/biography/Dalton.html
http://www.answers.com/topic/john-dalton
http://eduseek.interklasa.pl/sciaga/praca.php?idp=2300
http://www.wsip.com.pl/serwisy/czaschem/c001dalt.html
http://www.dna.v.pl/uklad.html
http://6plus.interklasa.pl/szesc/strony/str397.htm
http://www.sm.fki.pl/inne/tematy.php?nr=Alchemia_a_duchowosc_mistyka
http://www.alchemik.boo.pl/alchemia.htm

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty