profil

Swój czy obcy? Odpowiedz na to pytanie na podstawie noweli Marii Konopnickiej ''Mendel Gdański''.

poleca 84% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nowela „Mendel Gdański” nie jest pierwszym utworem, w którym widoczny jest problem antysemityzmu.
Maria Konopnicka w swoim utworze po raz pierwszy tak wyraźnie i dosłownie opowiedziała się przeciwko antysemityzmowi, który w ówczesnym czasie stawał się poważnym problemem.

Tytułowy Mendel Gdański to stary, sześćdziesięciosiedmioletni introligator, który samotnie wychowuje osieroconego wnuka Jakuba. Z pochodzenia jest Żydem, lecz urodził się i wychował w Gdańsku, a od dwudziestu siedmiu lat mieszka w Warszawie, z którą jest silnie związany, i z którą się utożsamia. Pomimo tego, że nie jest człowiekiem wykształconym, imponuje mądrością życiową i wrażliwością. Dzięki swojej ciężkiej pracy, którą sumiennie wykonuje od lat, zna wielu ludzi i cieszy się powszechnym szacunkiem. Fakt, że jest Żydem jest dla niego oczywisty i nie ma z tego powodu najmniejszych kompleksów. Kubusia wychowuje w poczuciu własnej godności, chce aby chłopiec posiadł wiedzę, którą mógłby w przyszłości wykorzystać do polepszenia życia innych mieszkańców ukochanej Warszawy. Mendel ludzi ocenia po tym, czy są uczciwi i prawi, inne kategorie podziału są mu obce, toteż nie może uwierzyć, że dla innych kwestie religii czy pochodzenia mogą być tak istotne i drażniące, że chcą dokonywać swoistych samosądów – „a czemu uni do lasa nie idą i nie biją brzeziny za ta, że brzezina, albo jedliny za to, że jedlina?

Wśród swoich sąsiadów i klientów Mendel cieszy się dużym zaufaniem, zna ich od wielu lat, jednak nie zdaje sobie sprawy, że w obliczu narastającej niechęci do Żydów wśród ogółu społeczeństwa, część z jego otoczenia może się od niego odwrócić. Tak staje się z zegarmistrzem – znają się od wielu lat, ale gdy panuje powszechna wrogość do społeczeństwa żydowskiego, stara się on pokazać swoją wyższość i przewagę nad Mendlem. Na pytanie Gdańskiego, dlaczego mają Żydów bić, odpowiada: „A za cóż by? Za to, że Żydy!”. Stara się pokazać swoją przewagę nad Mendlem kierując przeciw niemu absurdalne zarzuty, które introligator skutecznie odpiera. Jednak zegarmistrz uparcie trzyma się stereotypów uważając, że „każdy Żyd ma swoje wykręty” lub że „Żydów lęgnie się jak tej szarańczy, a zawsze to żywioł cudzy”. Nie trafiają do niego argumenty starszego człowieka, że on urodził i wychował się w Polsce, że za każdy kęs chleba zapłacił ciężką pracą swoich rąk, że każdy Żyd to taki sam człowiek, bo i na niego pada deszcz, i jemu wiatr w oczy wieje. W odpowiedzi zegarmistrz wysuwa kolejne stwierdzenia – „Gada się to tak i owak, ale każdy Żyd, byle pieniądze miał...” i na nic zdaje się wywód introligatora, że „jakby Żydowi pieniądz za wszystko miał być, to by jemu Pan Bóg od razu kieszeń w skórę zrobił, abo i dwie. A jak jemu Pan Bóg kieszeń w skórę nie zrobił, to na to, że Żydowi pieniądz tyle ma być, co i każdemu”. Na zarzut, że Żydzi są obcy, Mendel odpowiada, że ma na nazwisko Gdański, czyli pochodzący z Gdańska. Że on jest swój, bo tu urodzony i tu wychowany, tu pochował rodziców i żonę, tu pracuje i tu wychowuje wnuka.

Takie kontrargumenty Mendla pokazują, jak mądrym on jest człowiekiem, a jaki prymitywizm reprezentuje sobą zegarmistrz. Konopnicka przypisując takie a nie inne zdania poszczególnym bohaterom pokazała, po której stoi stronie. Chyba jednak najbardziej widoczne było to w momencie, kiedy do warsztatu rzemieślnika przybiegły przestraszone kobiety i próbując uchronić go przed napaścią rozwścieczonego tłumu, chciały w pomieszczeniu postawić krzyżyk lub obrazek. Mendel unosząc się dumą odmówił i stanął razem z Kubusiem w oknie na znak uczciwości i tego, że nie ma nic do ukrycia. Wtedy miał jeszcze nadzieję, że mieszkańcy tego miasta, które tak ukochał, wykażą się sercem i rozsądkiem. Kiedy jednak jego wnuczek został zraniony kamieniem, a przed napierającym tłumem obronił go student mieszkający nad zakładem, zrozumiał, że tutaj nie ma już dla niego miejsca - zdał sobie sprawę, że na nic zdał się jego akt odwagi i uczciwości, że nic nie zwojuje walcząc z nieprawdziwymi stereotypami. Chyba jednak najbardziej uderzają ostatnie zdanie Mendla: „U mnie umarło to, z czym ja się urodził, z czym ja sześćdziesiąt i siedem lat żył, z czym ja umierać myślał... U mnie umarło serce do tego miasto!”

W noweli „Mendel Gdański ” Maria Konopnicka apeluje o tolerancję oraz zagwarantowanie ludności żydowskiej takich samych praw, jakie mają Polacy, gdyż Żydzi żyjący w tym kraju czują się z nim związani równie mocno jak ludność polska. Poprzez prześladowania i pogromy antysemici wzbudzali w sercach Żydów nienawiść do miast, w których żyją.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Teksty kultury