profil

Czy we współczesnym świecie można znaleźć czterech jeźdźców Apokalipsy

poleca 85% 282 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Apokalipsa św. Jana, której fragmenty czytaliśmy na lekcji języka polskiego, opisuje katastroficzną wizję końca świata. W poznanym fragmencie apokalipsy, Jezus Chrystus otwiera po kolei poszczególne pieczęcie. Ukazują one poszczególne zamiary Boskie co do zniszczenia życia na Ziemi.
W tej pracy istotne są pierwsze cztery pieczęcie. Po odsłonięciu każdej z nich, pojawia się konno jeden jeździec.
Czterech jeźdźców ma za zadanie prowadzić ludzkość ku ostatecznej zagładzie poprzez wojny, głód, śmierć.
Myślę, że we współczesnym świecie można znaleźć właśnie jeźdźców z apokalipsy. Jestem zdania, że można tu podać wiele przykładów ukazujących nam niszczycielską działalność tych istot. Widoczna jest ona we współczesnych problemach świata, które prowadzą ludzkość ku zagładzie.
Na początku pragnę poruszyć kwestię konfliktów i wojen. Towarzyszyły nam one od początków pierwszych cywilizacji. Już od najdawniejszych czasów ludzkość nie potrafiła żyć w zgodzie. Wiadomo, że każda wojna niesie głód, śmierć, cierpienie i zniszczenie. Czyż to nie jest jeździec z apokalipsy? W obecnych czasach pomimo rozwoju cywilizacji człowiek nie potrafi pokojowo rozwiązywać waśni.
Faktem niepokojącym jest iż w ostatnim stuleciu, rozwój nauki i techniki przyczynił się do wynalezienia nowych broni niosących śmierć i zniszczenia w naturze na niespotykaną do tej pory skalę. Bomba atomowa, broń biologiczna, gazy bojowe, pociski rakietowe, to tylko nieliczne przykłady współczesnej broni.
Mogą one być użyte podczas konfrontacji zbrojnej i nieść ze sobą ogromne zagrożenia dla całej ludzkości.
Trzeba wziąć pod uwagę, że w samym roku 1990 na świecie toczyło się ponad sześćdziesiąt konfliktów zbrojnych. Pragnę przytoczyć kilku ówczesnych sporów, które mogłyby w przyszłości przyczynić się do kresu cywilizacji. Pierwszym przykładem mogą być Stany Zjednoczone, które po upadku ZSRR dążą do utrzymania pokoju za wszelką cenę, poprzez narzucanie demokracji nawet w rejonach, gdzie nie ma żadnych tradycji demokratycznych jak w krajach arabskich na Bliskim Wschodzie.
Świadczyć o tym mogą interwencje USA w Afganistanie i w Iraku. Na Bliskim Wschodzie konflikty mają swoje źródła między innymi w niepodległościowych dążeniach niektórych narodów. Przykładem mogą być Kurdowie odpowiedzialni za wiele zamachów terrorystycznych. Należy również wspomnieć o Afryce, w której to jest najwięcej sporów. Do głównych przyczyn afrykańskich wojen należą: duże zróżnicowania religijne, granice państwowe nie pokrywające się z granicami narodowościowymi, niskie poczucie przynależności państwowej, bieda oraz problem głodu. Chciałbym teraz przytoczyć w tym wypracowaniu aktualne wydarzenia, które znamy z telewizji, prasy. Podczas wykładu na uniwersytecie w Ratyzbonie, Benedykt XVI wygłosił referat poświęcony dialogowi między religijnemu, w którym to wprost potępił używane przemocy do głoszenia wiary przez Muzułmanów. Fanatyczni wyznawcy Allacha odebrali ten wykład jako potępienie świata islamu.
Domagają się aresztowania papieża, palą podobizny Benedykta XVI. Co więcej, islamiści złożyli wiele gróźb mówiących o ewentualnym zamachu na życie Ojca Świętego. Niewątpliwie może dojść do poważnego konfliktu pomiędzy światem chrześcijańskim a muzułmańskim. W ostatnich latach notowane są na Ziemi przeróżne anomalia pogodowe i zmiany klimatyczne. Coraz częstsze kataklizmy są oznaką kolejnego jeźdźca apokalipsy.
Przede wszystkim działalność gospodarcza człowieka przekształciła i zanieczyściła środowisko przyrodnicze.
Szybki przyrost liczby ludności, wycinanie lasów, rozwój produkcji przemysłowej i olbrzymie eksploatowanie zasobów naturalnych zakłóca harmonię środowiska. Przez to notujemy niekorzystne zjawiska takie jak:
globalnie ocieplenie klimatu, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, zanieczyszczenia wód, erozja gleb. Stanowią one ogromne wręcz zagrożenie dla ludzkości. Różnorakie choroby nękające nasz glob możemy przypisać kolejnemu jeźdźcowi. W Krajach Trzeciego Świata klęska głodu, brak higieny, rozwiniętej służby zdrowia powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych takich jak AIDS, dżuma, trąd, malaria.
W krajach z kolei wysokorozwiniętych najczęstsze są choroby psychiczne wywoływane przez stres, na przykład depresje, lub choroby nowotworowe związane z postępem i rozwojem techniki oraz zanieczyszczeniem środowiska. Na zakończenie chciałbym jeszcze wspomnieć, że na podstawie Apokalipsy ludzie mają zostać zgładzeni za swoje złe postępowanie. Ma się ku temu przyczynić czterech symbolicznych jeźdźców.
Chciałbym zwrócić uwagę, na to że wszystkie zagrożenia dla współczesnego świata które wyżej opisałem mają większe lub mniejsze źródło w postępowaniu i działalności ludzi.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Gramatyka i formy wypowiedzi