profil

Konferencje Wielkiej Trójki.

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konferencja teherańska (28 listopada 1943-1 grudnia 1943) – 1 spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. Wielkiej Trójki) - prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i ZSRR Józefa Stalina. Do koalicji przystąpiła Turcja.
USA i Wielka Brytania podjęły się utworzenia drugiego frontu w Normandii, pomocy Jugosławii i rezygnacji z kampanii na Bałkanach. Ustalono nowe granice Polski na Odrze (propozycja Stalina) i na tak zwanej linii Curzona. Rozmawiano także o utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz o Europejskiej Komisji Doradczej, która miała zadecydować o powojennych losach Niemiec, a Stalin zażądał wydzielenia sowieckiej strefy wpływów w Europie wschodniej i krajach nadbałtyckich. Zażądano ponadto bezwarunkowej kapitulacji Niemiec.

Konferencja jałtańska (4-11 lutego 1945) Odbyła się w Liwadii, leżącej pod Jałtą na Krymie. Miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy. Na konferencji rozstrzygnięto sprawę Niemiec: siły każdego z trzech mocarstw będą okupowały wyznaczone na konferencji strefy Niemiec. Zgodnie z tym planem przewidziano utworzenie skoordynowanej administracji i kontroli za pośrednictwem Centralnej Komisji Kontroli, złożonej z naczelnych dowódców trzech mocarstw. Niemcy podzielono na 4 strefy okupacyjne a Berlin na 4 sektory. Związek Radziecki otrzymał "zwierzchnictwo" nad Ukrainą, Białorusią, Polską i jedną trzecią Niemiec (m.in. Turyngią, Brandenburgią, Vor Pommern). Zdecydowano o powołaniu ONZ i Rządu Koalicyjnego w Polsce i Jugosławii.

Konferencja poczdamska (17 lipca 1945 - 2 sierpnia 1945 w Poczdamie) - spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej prezydenta USA Harry'ego Trumana (który zastąpił zmarłego w kwietniu tego roku Franklina Delano Roosevelta), premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, którego w trakcie konferencji zastąpił od 28 lipca nowy premier tego państwa Clement Attlee i ZSRR Józefa Stalina.
Odpowiedzialnością za drugą wojnę światową obarczone zostały Niemcy faszystowskie i hitlerowskie
Demilitaryzacja, denazyfikacja (zakaz używania nazw faszystowskich), demokratyzacja oraz dekartelizacja (likwidacja zakładów przemysłowych/wojskowych/ciężkich) Niemiec
Odszkodowania dla państw poszkodowanych, wypłacane przez Niemcy
Wschodnia granica Polski nie została ustalona, obowiązują do dziś obustronne porozumienia
Wysiedlenie Niemców z ziem przekazanych Polsce(Szczecin,ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej,obszar Wolnego Miasta-Gdańsk,południowa część Prus Wschodnich)
15% reparacji wojennych przyznanych Rosji miała otrzymać Polska

Podoba się? Tak Nie