profil

Zjawiska magnetyczne, elektromagnesy, Prawa Maxwella, Reguła Lenza, indukcja elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne, cząsteczki elementarne

poleca 85% 832 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zjawiska magnetyczne były już obserwowane w starożytności. Przez stulecia zjawiska te wiązano z magnesem stałym- sztabka namagnesowana

Ziemia jako magnes: wokół Ziemi istnieje pole magnetyczne, które chroni nas przed promieniowaniem pochodzącym ze Słońca(wiatr słoneczny,burze magnetyczne) Efektem oddziaływania pola magnetycznego ziemi i wiatru słonecznego są zorze polarne.

Wykorzystanie magnesów w technice: głośniki, urządzenia alarmowe, silniki elektryczne, pociągi na poduszce mag.

Źródłem pola magn. Może być także przewodnik z prądem elektr. 1820r H.Oersted stwierdził, że wokół przewodnika z prądem istnieje pole magn. Źródłem pola magnetycznego jest prąd elektryczne.

Indukcja pola magnetycznego:
[B]Si=T tesla
B=Mo I / 2∏R
B-wartość indukcji pola magn. Wokół prostoliniowego przewodnika z prądem
M-przenikalność magnetyczna subst.
I-natężenie prądu
R-odl. Od przewodnika do punktu, w którym mierzymy indukcje

Elektromagnesy-są to urządzenia zbudowane ze zwojnicy i rdzenia metalowego.Po włączeniu prądu w zwojnicy rdzeń metalowy staje się magnesem
Siła elektrodynamiczna działa na przewodnik znajdującym się w polu magnetycznym.To zjawisko ma zastosowanie w: silnikach elektr.,prądnicach,miernikach pola elektr., generatorach elektrycznych.
Ruch ładunku elektrycznego w polu magnetycznym na poruszający się ładunek elek. Działa siła Lorentza
F=Q*V*B
Q-wartość ładunku elektrycz.
V-prędkość

Jeżeli ładunek lecący z określoną prędkościa wejdzie w pole magn. To zaczyna działać na niego sila Lorentza która zmienia kierunek ruchu cząstki.W odpowiednich warunkach cząstka porusza się po torze kołowym.
Zastosowanie tego zjawiska:Cyklotron-pierwszy cykliczny akcelerator jonów, w którym na przyśpieszenie cząsteczki działa stałe pole magn. I zmienne pole elektr. Największy akcelerator to CERN w Genewie.

Indukcja eletromagnetycz. –jest to zjawisko polegające na tym ze wewnątrz przewodnika znajdującego się w zmiennym polu magn. powstaje prąd elektryczny. Stosuje sie w przemyśle wytwarzaniu energi elektrycznej
SEM jest to napiecie elektr. Które powstaje na końcach przewodnika znajdującego się w zmiennym polu magnetycznym
E= Δ¢ / Δt
Δ¢-strumien indukcji magnetyczn.
SEM jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia indukcji magnetycznej
SEM pojawia się podczas poruszania przewodnika energia mechaniczna i elektryczna pola magnetyczn. zamieniana jest na energie elektryczna

Reguła Lenza- kierunek prądu indukcyjnego w obwodzie elekt. Jest taki, że przeciwdziała przyczynie która go wywołuje.

Prawa Maxwella-w 1864r D.Mahwell odkrył istnienie fali elektromagnetycznej. Stwierdził,że zmienne pola elektryczne wytwarza zmienne pole magnetyczne. W przestrzeni rozchodzi się tzw fala elektromagn czylizaburzenie pola elektryczn. I magnetycznego.

Fale elektromagnetyczne-FEM ma różne właściwości w zależności od jej długości przykład: falaradiowa-długość kilkanaście metrów, mikrofale-poniżej 1cm, rentgenowskie

Oddziaływanie słabe-występuje miedzy wszystkimi cząsteczkami elementarnymi z wyjątkiem fotonu, odpowiedzialne za rozpady jąder atomowych i rozpady cząsteczek elementarnych

Oddziaływanie silne-wiążace ze sobą nukleony najsilniejsze ze znanych oddziaływań, odpowiedzialne za stabilność jąder atomowyh zareakcje jadrowe

Cząsteczki elementarne-podstawowe składniki materii we Wszechświecie. Obecnie nie jest możliwe ścisłe ich zdefiniowanie. Ogólnie można powiedzieć że są to najprostsze obiekty mikroświata np.elektron, neutron, proton, foton
Liczba odkrytych cząsteczek elementarnych stale rośnie. Pierwszą częsteczke elementarną-elektron odkrył w 1897r JJ.Thomsin badając przepływ prądu elektrycznego w gazach rozrzedzonych

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty