profil

Daty XVIII-XIX w.

poleca 85% 163 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski Konfederacja barska

1700 Fryderyk August wywołał wojnę przeciwko Szwecji
1702 I konfederacja polskiej szlachty przeciwko Szwecji (Sandomierz)
1703 Konfederacja przeciwko królowi (środa)
1704 Konfederacja generalna (Warszawa), obalono Augusta, wybrano Leszczyńskiego
1706 August został przymuszony do pokoju w Altranstadt
1707 Konfederacja sandomierska zwraca się do Piotra I o opiekę
1710 Leszczyński ucieka i wraca August
1713 Wprowadzenie wojsk saskich do Polski
1715 Konfederacja przeciw królowi w Tarnogrodzie
1716 Porozumienie między królem a konfederacją w Warszawie
1717 02.01 Sejm Niemy w Warszawie
1719 August zawiera przymierze z Austrią i Anglią
1720 Spotkanie w Poczdamie (Prusy, Rosja i Austria)
1732 Traktat III czarnych orłów
1733 Sejm Konwokacyjny, królem Leszczyński
1733 Innowiercy tracą prawa polityczne
1740 Powołanie Collegium Nobilum
1765 Powołanie Szkoły Rycerskiej
1768 02.?? Ustanowiono prawa kardynalne
1768 02.29 Konfederacja barska
1769 02.03 Fryderyk II wysłał list do księcia Prus
1770 Caryca i Fryderyk każą królowi przywrócić prawa innowiercom
1770 Prusy wprowadzają kordon sanitarny
1772 I rozbiór Polski
1773 Sejm rozbiorowy, powołano KEN
1787 Spotkanie carycy i Poniatowskiego w Kaniowie
1791 04.21 Ustawa o miastach
1791 05.03 Konstytucja
1792 Bitwa pod Zieleńcami
1792 Bitwa pod Dubienką
1793 01.?? II rozbiór Polski
1794 10.10 Bitwa pod Maciejowicami
1795 III rozbiór Polski
1795 11.25 Abdykacja króla
1797 Pokój w Campo Formio
1798 Napoleon wysłany do Egiptu, bitwa pod piramidami
1798 Koalicja z Austrią
1799 11.10 Napoleon dociera do Marsylii
1800 Bitwa pod Marengo
1801 07.15 Napoleon podpisuje konkordat z Piusem VII
1801 Pokój z Austrią w Luneville
1802 Pokój z Anglią
1803 Legioniści zostali wysłani na San Domingo
1804 Napoleon wprowadza Kodeks Cywilny
1804 12.02 Napoleon przyjmuje tytuł cesarski
1805 10.?? Bitwa morska pod Trafalgarem
1805 Bitwy pod Ulm i Austerlitz
1806 Zawiązanie związku Reńskiego, koniec I Rzeszy
1806 IV koalicja
1806 jesień Bitwy pod Jeną i Auerstadt
1807 07.07 Pokój w Tylży, powstaje księstwo Warszawskie
1807 Księtwo Warszawskie ma konstytucję oktrojowaną (Drezno)
1808 Napoleon podporządkowuje Hiszpanię
1809 Wojna V koalicji z księstwem Warszawskim
1812 05.?? Napoleon dostaję ultimatum od cara Rosji (Aleksandra)
1812 10.?? Napoleon wkracza do Moskwy
1813 Wielka koalicja
1813 Bitwa pod Lipskiem
1813 04.?? Kapitulacja przed koalicją
1814 04.11 Napoleon abdykuje i zostaje zesłany na Elbę
1815 03.01 Napoleon wraca do Francji
1815 06.18 Bitwa pod Waterloo
1815 09.26 Święte przymierze
1821 05.05 Napoleon umiera na wyspie św. Heleny

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta