profil

"Sole wokół nas" Przykładowe sole

poleca 84% 600 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wokół nas istnieje wiele rodzajów soli. Czasami nawet nie wiemy, że ich używamy w naszym codziennym życiu. Lecz one ciągle nam towarzyszą. Służą do przygotowywania żywności i do wielu innych celów.
Najbardziej znaną solą jest soda oczyszczona. Poprawna nazwa to kwaśny węglan sodu (NaHCO3). Używany on jest w lecznictwie, analizie chemicznej, gaśnicach pianowych i jako proszek do pieczenia. W pieczeniu używany jest jako środek spulchniający.
Drugą solą jest sól gorzka o wzorze MgSO4. Poprawna nazwa to siarczan(VI) magnezu. Sól jest bezbarwna, krystaliczna i gorzka w smaku, rozpuszczalna w wodzie. Tworzy wiele hydratów i soli podwójnych z siarczanami i chlorkami litowców. Jest używana w hutnictwie, garbarstwie, lecznictwie i farbiarstwie.
Następna sól to azotan(V) srebra (AgNO3), inaczej lapis. Bezbarwna substancja krystaliczna, o temp. topnienia 2090C. Bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Ma własności utleniające i bakteriobójcze. Działa gryząco na skórę, zostawiając na niej czarne plamy metalicznego srebra. Używany do otrzymywania innych soli srebra, w lecznictwie, do wyrobu luster, farb do włosów i materiałów światłoczułych.
Kolejna sól to azotan(V) amonu, NH4NO3, inaczej saletra amonowa. Biała substancja krystaliczna, o temp. Topnienia 1700C, higroskopijna . Doskonale rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, wybucha w temp. 3000C. Znajduje zastosowanie jako nawóz sztuczny, katalizator i surowiec do wyrobu materiałów wybuchowych.
Piątą z kolei solą jest siarczan(VI) sodu, Na2SO4, biała substancja krystaliczna o temp. topnienia 8840C, rozpuszczalna w wodzie. Tworzy 2 hydraty: Na2SO4 * 7H2O i Na2SO4 * 10H2O - sól glauberską, która w temp. 32C przechodzi w postać bezwodną. Znajduje zastosowanie w produkcji szkła, papieru, środków piorących i w przemyśle tekstylnym.
Fosforan wapnia, Ca3(PO4)2, przybiera białą substancję krystaliczną o temp. topnienia 1730C, nierozpuszczalną w wodzie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta