profil

Motywacja - zagadnienia, teorie motywacji, fizjologiczne, kliniczne i poznawcze podejście do motywacji - referat

poleca 86% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Motywacja to zagadnienie, z którym każdy z nas spotyka się na co dzień, choć często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nawet Biblia zaczyna się zagadnieniem z zakresu motywacji. Stąd można wysnuwać wniosek o ogromnym znaczeniu motywacji dla zachowania ludzkiego. Dlaczego, pomimo zakazu, Adam i Ewa ulegli pokusie węża i zerwali jabłko z drzewa? Jakie motywy kierowały ich zachowaniem?

W naszym codziennym życiu często zastanawiamy się co sprawia, że ludzie działają tak, a nie inaczej. My, jako studentki, możemy zapytać: co każe nam wytrwale dążyć do tego, aby ukończyć studia i tym samym uzyskać wyższe wykształcenie pomimo kosztów w postaci wysiłku, nerwów oraz ogromnych nakładów finansowych? Czy przyczyny leżą wewnątrz nas samych, czy też może w naszym otoczeniu? W końcu co powoduje, że ociągamy się zbyt długo z zabraniem się do niektórych zadań albo zbyt szybko się zniechęcamy i rezygnujemy w przypadku innych? Odpowiedzi na te wszystkie pytania leżą właśnie w zagadnieniach dotyczących motywacji, które postaramy się przybliżyć w naszej pracy.

W potocznej mowie bardzo często używamy słowa „motywacja”, nie zastanawiając się, co tak naprawdę ono oznacza. Mówimy, że nie przykładamy się do wykonywanej pracy, ponieważ szef nie motywuje nas do tego w odpowiedni sposób. Często używamy tego terminu w sytuacjach niepowodzenia czy porażki np. „Nie zaliczyłam kolokwium z socjologii, gdyż wykładowca nie motywuje nas do nauki”. Kiedy usłyszymy, że ktoś zamordował staruszkę, która mieszkała w klatce obok, próbujemy odgadnąć motywy zbrodni, które podpowiedzą nam tożsamość zabójcy. W wielu wypadkach nie zdajemy sobie sprawy, że w ten właśnie sposób zajmujemy się zagadnieniami związanymi z motywacją.

Współcześni psychologowie uważają, że ludzkie działanie motywuje wielka rozmaitość potrzeb – od podstawowych potrzeb fizjologicznych (np. głód, pragnienie) aż do rozmaitych potrzeb psychologicznych (np. szczęścia, miłości, osiągnięć w nauce czy pracy).

W naszej pracy postaramy się przybliżyć naturę motywacji oraz omówimy podstawowe teorie motywacji.

W rozdziale pierwszym omówimy różne definicje motywacji oraz podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem (popęd, motyw, potrzeba, pobudka). Poruszymy również problematykę funkcji pojęcia motywacji, czyli w jakim celu psychologowie używają tego terminu. Skupimy się również na charakterystyce zachowania motywacyjnego, napięcia motywacyjnego oraz na behawioralnych wskaźnikach motywacji.

Drugi rozdział zawiera omówienie teorii instynktów i popędów, teorię humanistyczną, poznawczą, a także teorię równowagi poznawczej i dysonansu poznawczego oraz behawiorystyczną teorię motywacji.
W trzecim rozdziale skupimy się na fizjologicznym podejściu do motywacji. Przybliżymy zagadnienia z zakresu teorii pobudzenia, teorii regulacji homeostatycznej, mechanizmów fizjologicznych specyficznych systemów motywacji (głód, otyłość) oraz motywacji seksualnej.

Kolejny rozdział to prezentacja klinicznego podejścia do motywacji. Tutaj omówimy murrayowską teorię potzreb, teorię McCleellanda, teorię Maslowa.

Poznawcze podejście do motywacji to zagadnienie, które przybliżymy w piątej części naszej pracy. Rozdział ten zawiera problematykę motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, poczucia własnej skuteczności oraz poznawcze teorie pracy.

W ostatnim rozdziale pokrótce wyjaśnimy zagadnienie psychologii pracy i organizacji.

Rozdział 1 Ogólne zagadnienia z zakresu motywacji


1. 1. Różne podejścia do pojęcia „motywacja”
1.2. Podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem motywacji
1.3. Funkcje pojęć motywacyjnych
1.4. Charakterystyka zachowania motywowanego
1.5. Napięcie motywacyjne
1.6. Pojęcia motywacyjne w badaniach
1.6.1. Behawioralne wskaźniki motywacji
1.6.2. Manipulacja popędami i motywami
1.6.3. Podniety motywacyjne

Rozdział 2 Teorie motywacji


2.1. Teoria instynktów oraz teoria popędów
2.2. Teoria humanistyczna
2.3. Teoria poznawcza
2.4. Teoria równowagi poznawczej oraz teoria dysonansu poznawczego
2.5. Behawiorystyczna teoria motywacji

Rozdział 3 Fizjologiczne podejście do motywacji


3.1. Teoria pobudzenia
3.2. Teoria regulacji homeostatycznej
3.3. Mechanizmy fizjologiczne specyficznych systemów motywacyjnych
3.3.1. Głód
3.3.2. Otyłość
3.3.3. Motywacja seksualna

Rozdział 4 Kliniczne podejście do motywacji


4.1. Murrayowska teoria potrzeb
4.2. McClellanda teoria potrzeby osiągnięć
4.3. Maslowa hierarchia potrzeb
4.4. Praca w świetle teorii potrzeb

Rozdział 5 Poznawcze podejście do motywacji

5.1. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
5.2. Ciekawość, wyzwania i kontrola
5.3. Poczucie własnej skuteczności
5.4. Cele i plany
5.5. Poznawcze teorie pracy

Rozdział 6 Psychologia pracy i organizacji

Bibliografia
Wykaz rysunków

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy