profil

Polska, a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim.

poleca 88% 105 głosów