profil

Zadania pielęgniarki wobec chorego w stanie zagrożenia życia z powodu chorób wewnętrznych

poleca 84% 932 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


Bezpośrednim stanem zagrażającym żuciu pacjenta jest zatrzymanie akcji serca z jednoczesnym zatrzymaniem oddechu. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce podczas wypadków komunikacyjnych, ale także jako powikłanie po chorobach układu krwionośnego i oddechowego lub po ciężkich operacjach.
W wypadku zatrzymania akcji serca i układu oddechowego, pielęgniarka powinna natychmiast przystąpić do reanimacji pacjenta i zawiadomić jak najszybciej lekarza. W akcji reanimacyjnej stosuje się mechaniczne zabiegi reanimacyjne i farmakoterapię. Podejmując reanimację daje się pierwszeństwo zabiegom mechanicznym a farmakoterapię stosuje się później lub jednocześnie.
Algorytm postępowania w reanimacji pacjenta:
1. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia i oddychania.
2. Ocena stanu świadomości.
3. Ocena akcji serca, tętna i oddechu. (jeśli brak jest objawów życiowych przystępujemy do reanimacji)
4. Zawiadomienie lekarzy.
5. Ułożenia pacjenta płasko na twardym podłożu.
6. Usunięcie ciał obcych (także płynów) z jamy ustnej i gardła.
7. Odciągnięcie głowy do tyłu i wysunięcie żuchwy.
8. W warunkach prymitywnych należy wykonać sztuczne oddychanie metoda usta-usta lub usta-nos, dążąc do możliwie szybkiego zastąpienia tej metody sposobem pozwalającym na zastosowanie tlenu o większym stężeniu.
9. Podczas wdmuchiwania powietrza przez usta zatkać palcami nos pacjenta, przy wdmuchiwaniu przez nos – usta. Częstość wdmuchiwania powietrz u dorosłych powinna wynosić około 12-15 minut, a u dzieci odpowiednio częściej.
10. Rozpoczęcie zewnętrznego masażu serca po przez uciskanie mostka na głębokość 3-5 cm z częstością 80-100 razy na minutę.
11. Sztuczne oddychanie wykonuje się na przemian z masażem serca według schematu 2 wdechy na 15 uciśnięć.
12. Co 4 takie cykle sprawdza się tętno na tętnicy szyjnej i oddech.
13. Założenie wkłucia do żyły obwodowej.
14. Ocena szerokości źrenic i zabarwienia powłok skórnych.
15. Po przybyciu lekarza, pacjenta przekazuje się jemu podając przebieg akcji reanimacyjnej.
16. Pielęgniarka ma za zadanie podawać leki na zlecenie lekarskie z grupy: leków odkrztuszających (np. epinefryna, 8, 4% dwuwęglan sodu), tonizujących obwodowy układ naczyniowy (adrenalina), tonizujących mięsień sercowy (epinefryna).
17. Jeśli są wątpliwości dotyczące, czy ratowana osoba jest potencjalnie zdolna do życia, należy kontynuować zabiegi reanimacyjne i prowadzić je do uzyskania powodzenia lub pewności, że prowadzone są już na zwłokach.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty