profil

Przemiany gospodarcze i spoleczne XIX i XX w

poleca 84% 686 głosów

Tematem mojej pracy jest porównanie przemian gospodarczych i społecznych. Zachodzących w drugiej połowie XIX i początkach XX w. na ziemiach polskich oraz innych krajach europejskich.
Pierwszą reformą było zniesienie poddaństwa u nas w 1807 r. , natomiast np. w Cesarstwie Rosyjskim w 1861 r. Następną zmianą było zlikwidowanie pańszczyzny w 1862 roku, a np. na ziemiach pruskich w 1808-1850. Inną reformą było wprowadzenie uwłaszczenie, czyli nadanie ziem chłopom. W 1863-1864 roku wprowadzono u nas w np. Galicji w 1848r.
Wprowadzenie tych zasad zrobiło zamieszania wśród chłopów i szlachty-ziemiaństwa, czyli chłopi stawali się prawnymi właścicielami uprawianej przez siebie ziemi. Przez te zmiany podlegali powszechnym sądom, tworzyli samorządy wiejskie, itp. dlatego też bardziej zaczęli uczestniczyć w życiu politycznym Królestwa Polskiego. Właścicielom nie było to na rękę, ponieważ stracili darmową siłę roboczą i byli musieli dawać im wynagrodzenie za prace lub też zaopatrzyć się w nowoczesne sprzęty jak siewniki, kosiarki i sztuczne nawozy. Chłopi nie byli gorsi także zaczęli korzystać z lepszych sprzętów. Poziom ich gospodarstw stopniowo wzrastał ( chodzi tu o opiekę zdrowotną, edukację …).
Z czasem pojawiło się takie coś jak emigracja zarobkowa, czyli ludzie zaczęli wyjeżdżać z kraju, aby zarobić do miast polskich i między innymi do Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Francji, Belgii, Niemiec. Została spowodowana eksplozją demograficzną, czyli (bomba) określenie szybkiego tempa przyrostu rzeczywistego liczby ludności.
Pojawiły się nowe kategorię ludności. Szlachtę zastępowali ziemianie, chłopi już nie byli tylko robotnikami, ale i też właścicielami ziem. Ważnym pojęciem jest inteligencja, która zaczęła wzrastać, czyli osoby o wolnych zawodach: prawnicy, lekarze, nauczyciele,… .
Wśród ludności miejskiej szybko wzrastała liczba robotników. Żydzi stanowili ważną grupę społeczeństwa. Żyli oni zgodnie ze swą kulturą i tradycjami. Dużo ich przybyło z ziem rosyjskich, których oskarżano o sympatię prorosyjskie. Dlatego, też stosunki już nie były takie dobre.
Wprowadzenie reform (2 akapit) w Królestwie Polskim. Było między innymi po to by chłopi pomogli w walce styczniowej nie zapominajmy o tym, że nasze Królestwo podlegało Cesarstwu Rosyjskiemu i Pruskiemu. Dlatego też wprowadzono pracę organiczna, aby nauczyć czytać i pisać (wpajać treści patriotyczne). Ta zmiana zmniejszyła poziom analfabetyzmu.
Powstały nowoczesne partie polityczne. Wcześniejsze ugrupowania to partia socjalistyczna, konserwatywna, nacjonalistyczna i liberalne(ludowy). Nowa to chrześcijańsko-demokratyczne i star dzieląca się na socjalistyczno-rewolucyjny i socjalistyczno-niepodległościowy. Wszystkie te ugrupowania rywalizowały ze sobą (program polityczny). Nawet doszło do starć miedzy socjalistycznym działem, a endeckim. Uspokoiło się dopiero przez samą I wojną światową.
Pojawił się nowy kierunek w sztuce pozytywizm- realizm, naturalizm, przedstawiano tak ja było w literaturze (Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz), malarstwie (Jan Matejko-Stańczyk, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański ) skupiano się na pracy u postaw i pracy organicznej.
Sądzę, że zaszły duże zmiany gospodarcze jak i społeczne na terenach polskich jak i europejskich.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy