profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przemiany społeczne w XIX wiekupoleca84%
Historia

Przemiany gospodarcze i spoleczne XIX i XX w

Tematem mojej pracy jest porównanie przemian gospodarczych i społecznych. Zachodzących w drugiej połowie XIX i początkach XX w. na ziemiach polskich oraz innych krajach europejskich. Pierwszą reformą było zniesienie poddaństwa u nas w 1807 r. ,...poleca83%
Historia

"Wiek XIX stuleciem kształtowania się nowoczesnych narodów"

Stuleciem kształtowania się nowoczesnych narodów nazywam wiek XIX, czyli lata od 1801 do 1900. Duży wpływ na kształtowania się narodów w XIX wieku miały takie wydarzenia jak rewolucje, wiosna ludów w Europie, rozwój Stanów Zjednoczonych, ruchy...poleca83%
Historia

Przemysł fabryczny i przemiany społeczne w XIX wieku notatka

Przełomowym momentem rozwoju produkcji było skonstruowanie pierwszej mechanicznej prędzarki do wełny i bawełny. Maszyna ta zastąpiła pracę ręczną. Energia pary wodnej została wykorzystana w parowym silniku tłokowym, zwanym maszyną parową,...poleca83%
Historia

Przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne na świecie na przełomie XIX i XX wieku.

przemysłowej ( 3- krotny w ciągu 30 lat końca XIX wieku), szczególnie stali ( tzw. wiek stali). Rozwój transportu zaś umożliwił przewóz towarów i surowców w najodleglejsze rejony świata. W nowychpoleca84%
Historia

Przemiany gospodarcze XIX w. w Europie i na świecie

złożyło się na przemiany gospodarcze XIX w .? Tych elementów można wymienić całe mnóstwo, ja w pracy niniejszej ograniczę się do tych, które moim zdaniem są najbardziej oczywiste i najistotniejszepoleca84%
Historia

Dlaczego przełom XIX i XX wieku nazywano szczęśliwą epoką?

XIX i XX wieku dokonały się przemiany w świadomości egzystencji człowieka, zaczął on szkuać przyczyn i źródeł swojego pochodzenia. "La Belle Epoque" - te słowa rzeczywiście najdosadniej ilustrująpoleca80%
Historia

Najważniejsze przemiany polityczno–gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.

człowieka na świat, a jednocześnie stworzyły podstawy nowoczesnej produkcji przemysłowej. Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w XIX w . Urbanizacja Dynamicznemu rozwojowi przemysłu napoleca73%
Historia

Wynalazki i udoskonalenia rewolucji przemysłowej czyli zmiany gospodarcze na świecie w I i II połowie XIX wieku

i pierwszych fabryk. W pozostałych krajach Europy, z wyjątkiem Niderlandów, dopiero rewolucja Francuska i okres Napoleoński przyniosły większe przemiany polityczne i społeczne . Pod koniec XVIII