profil

Mimo wszystko bronię Średniowiecze.

poleca 85% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Średniowiecze oceniano jako epokę ciemnoty i zacofania, nazywane było wiekami średnimi od "medius aevas"

Wybitni badacze średniowiecza mówili o nim jako o złym świecie którym panowała nienawiść gniew a także bezprawie!! !Dla oświecenia średniowiecze było symbolem epoki sumującej wszystkie cechy negatywne, z którymi należało walczyć. Taki niekorzystny wizerunek tych czasów utrzymał się aż do XIX w. Dopiero w okresie renesansu doszło do rehabilitacji średniowiecza. Stało się to dzięki poetom, malarzom i pisarzom kiedy odkryli w nim źródło inspiracji dla swej twórczości.

Filozofia średniowieczna powstała z wielkiej katastrofy kulturowej która wtrąciła ludzkość w wielowiekowe panowanie ciemnoty i zabobonu. Do wartości odziedziczonych po średniowieczu należała działalność uczonych szczególnie od czasu kiedy uniwersytety stały się trwałym składnikiem życia umysłowego Europy.

W średniowieczu narodziły się zalążki układów politycznych, gospodarczych, kulturalnych. Katedry sztuk wyzwolonych - z biegiem czasu stały się pracowniami naukowymi, które uczyły i prowadziły do osiągnięć ważnych dla działalności praktycznej dzisiejszej świadomości Europejczyka wiele jest składników rodem ze średniowiecza. Nie do pomyślenia byłby kształt świadomości zbiorowej Niemców bez Barbarosy, Polaków bez Chrobrego czy Rosjan bez Dymitra Dońskiego Ważną rolę odgrywają dzieła stworzone w owej epoce a stanowiące dziś nasz dowód tożsamości narodowej czy państwowej. Wawel, wielkie bazyliki Rzymu, Katedry Reims i inne dzieła...stanowiące dorobek cywilizacji żywy do dziś.

Sadzę że w każdej epoce pisano słusznie i w jednym i w drugim przypadku. Nie mniej jednak przy próbie jego oceny korzenie współczesności tkwią w średniowieczu.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Teksty kultury