profil

Tkanki, rodzaje nabłonków, itp. - sciąga

poleca 85% 245 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RODZAJE NABŁONKÓW: Jednowarstwowy: płaski; kostkowy; wałkowaty; wielorzędowy; Wielowarstwowy: płaski; cylindryczny. FUNKCJE TB: pokrywająco-ochronny; transportujący; zmysłowy; wydalniczy; wydzielniczy; lokomotoryczny. RODZAJE TK. ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ: **tk. zarodkowa, jej kom. mają zdolność do różnicowania się i przekształcania w różnego rodzaju kom. tk. łącznej; **tk. łączna siatezkowa- występuje w szpiku kostnym i narządach limfatycznych; **łączna włóknista wiotka- zwana luźną, tworzy błony surowiczne, śluzowe i podśluzowe oraz przegrody łączno- tkankowe w niektórych narządach; **łączna włóknista zbita- tworzy skórę właściwą strunowców, torebki stawowe, więzadła i ścięgna; **tłuszczowa- ma ciasno ułożone kom. i nieznaczną ilość substancji poza kom., w cytoplaźmie zawieszczone są kropelki tłuszczu. Tk. lączna szkieletowa: tk. chrzęstna: szklista, spręzysta, włóknista; tk. kostna: zbita i gąbczasta. OSOCZE: Zw. organiczne: albuminy, globuliny, fibrynogen, bilirubina, hormony, zw. N2. Zw. nieorganiczne: NaCl, Mg2+, Ca2+, K+,H2O ok. 92%. LIMFA: Limfa (chłonka)- płyn tk., który wchodzi z przestrzeni niędzykom. do naczyń limfatycznych. Limfa jest zbliżona składem do osocza, z tym że zawiera mniej białek. Zastój limfy doprowadza do jej krzepnięcia i powstania obrzęków. Limfa z licznych naczyń limfatycznych dostaje się ostatecznie do przewodów piersiowych, a stąd do krwi żylnej. Na drodze naczyń limfatycznych znajdują się liczne węzły chłonne wytwarzające limfocyty. TKANKA NERWOWA: Budowa: 1. kom. nerwowe (neurony), w których zachodzą procesy czynnościowe, ich skutkiem jest powstanie informacji przekazywanej do innych neuronów lub do narządów wykonawczych. 2. kom. glejowe, które spełniają funkcję pomocniczą względem neuronów.; Funkcja podporowa, odżywcza, ułatwia wymianę informacji między neuronami, a krwią. NEURONY: Każdy neuron jest odrębną jednostką anatomiczną i funkcjonalną, tzn. jego cytoplazma niełączy się z cytoplazmą innych neuronów odbywa się za pośrednictwem styków, zw. synapsami.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta