profil

Warmia i Mazury,Olsztyn

poleca 82% 909 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z 16, utworzonych w naszym kraju w wyniku reformy administracyjnej. W regionie warmińsko-mazurskim znalazło się całe olsztyńskie, ponad połowa suwalskiego, elbląskiego i pojedyńcze gminy toruńskiego, ciechanowskiego, i ostrołęckiego.


Region Warmii i Mazur obejmuje obszary o wybitnych walorach przyrodniczych i turystycznych. Prawie 30% powierzchni regionu zajmują lasy wśród których występują kompleksy leśne o charakterze puszczańskim.

Atrakcją regionu jest ok. 2000 jezior stanowiących prawie 5% powierzchni województwa. Dodatkowym walorem regionu są zabytki architektury zarówno gotyckie i barokowe, jak i ostatniego stulecia oraz liczne stanowiska chronionej flory i fauny.

Województwo Warmińsko-Mazurskie zajmuje powierzchnię 24203 km2 (7,7% terytorium Polski) i jest czwartym co wielkości regionem w kraju. Podzielone jest na 116 gmin - w tym 16 gmin miejskich (dwa miasta na prawach powiatu), 33 gminy miejsko-wiejskie, 67 gmin wiejskich. Gminy tworzą 17 powiatów, a dwa największe miasta regionu - Olsztyn i Elbląg mają status powiatów grodzkich. Na terenie wojewodztwa znajduje sie 47 miast i 3885 miejscowości wiejskich.Glowne miasta: Bartoszyce, Braniewo, Dzialdowo, Elblag, Elk, Gizycko, Goldap, Ilawa, Ketrzyn, Lidzbark Warminski, Mragowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Ostruda, Pisz, Szczytno. W regionie zamieszkuje ponad 1460 tys. osób, z czego 60% to mieszkańcy miast. Gęstość zaludnienia 60 osób /km2 jest najniższa w kraju i ponad dwukrotnie niższa od średniej dla Polski. Warmia i Mazury to region który słynie nie tylko ze swojej ciekawej historii, ale przede wszystkim z niezwykle urokliwych krajobrazów, największego skupiska jezior w Polsce. Nie bez przyczyny Warmia i Mazury są nazywane Krainą Tysiąca Jezior i uchodzą za "Zielone Płuca Polski". Tutaj chętnie inwestują ci, których interesują zyski z turystyki i ci, którym nie obca jest gospodarka proekologiczna. Duże obszary wolnej ziemi i stosunkowo małe zasiedlenie stwarzają szansę dalszego rozwoju regionu.Przez centrum miasta Olsztyna płynie wartkim nurtem, tworząc malownicze przełomy, rzeka Łyna. Kajakiem po Łynie można dopłynąć do wschodniej granicy polsko-rosyjskiej, a po jej przekroczeniu Pregołą do Kaliningradu.

Olsztyn


Stolica wojewodztwa warminsko-mazurskiego jest miasto Olsztyn. Najstarsza wzmianka o miescie pochodzi z roku 1348. Prawa miejskie oraz nazwe Allenstain (pruska nazwa Alna) nadano 31 pazdziernika 1353 roku. Polska nazwe zaczeto stosowac w XVI wieku.


Liczne wojny XV wieku niejednokrotnie niszczyły młode jeszcze miasto. Na mocy traktatu pokojowego zawartego w 1466 roku w Toruniu, Olsztyn wraz z całą Warmią przeszedł pod zwierzchnictwo Rzeczypospolitej. Kolejna wojna, wywołana w latach 1519-1521 przez zakon krzyżacki spustoszyła południową Warmię. Ówczesnym administratorem dóbr kapituły warmińskiej był kanonik fromborski rodem z Torunia, największy astronom Renesansu - Mikołaj Kopernik. Podjął on wielką akcję zasiedlania rejonu sprowadzając mówiących po polsku osadników z Mazowsza. Kolejny wiek to rozkwit korzystnie położonego miasta na ruchliwym szlaku Królewiec-Warszawa. Rozwój został powstrzymany przez wojny północne w XVII i XVIII wieku, a wielka zaraza lat 1709-1712 wyludniła miasteczko niemal całkowicie. Dzięki wsparciu kapituły Olsztyn w ciągu XVIII wieku zdołał poprawić swe położenie. W okresie rozbiorów Warmię wcielono do Królestwa Prus. W 1807 roku Olsztyn gościł samego cesarza Francuzów. Po wojnach napoleońskich w Prusach utworzono samorząd terytorialny, a w 1818 roku powstał powiat olsztyński.Druga połowa XIX wieku to dynamiczny rozwój miasta.W tym samym okresie Olsztyn stał się ośrodkiem polskiego ruchu narodowego na Warmii. W kwietniu 1886 roku ukazał się pierwszy numer "Gazety Olsztyńskiej", polskiego pisma wydawanego bez przerwy do 1939 roku przez rodziny Liszewskich i Pieniężnych. W roku 1890 położono instalację gazową, a w 1892 zadzwonił pierwszy telefon, sześć lat później doszedł nowoczesny wodociąg, a w 1907 - elektryczność. Na ulicach pojawiły się tramwaje, a niewiel później otwarto lotnisko.Po I wojnie światowej o przyszłej przynależności państwowej południowej części Prus Wschodnich zadecydował plebiscyt z 11 lipca 1920, Olsztyn wraz z Warmią pozostał przy Niemczech. Pod rządami Hitlera wokół miasta powstał krąg osiedli powiązanych ze śródmieściem terenami zielonymi. W roku 1939 mieszkało tu ponad 50.000 osób. Po drugiej wojnie światowej Olsztyn był mocno zniszczony. W 1946 miasto liczyło 23.000 mieszkańców, a w 1950 - 45.000. Przemysł i gospodarka rozwijały się powoli. Prawdziwej dynamiki dodało dopiero otwarcie fabryki opon w 1967 roku. Zenętrzny obraz miasta zmienił się ogromnie. W okresie stanu wojennego w mieście była czynna opozycja. Po 1989 roku odtworzony został samorząd terytorialny, wybrano pierwszą demokratyczną radę i zarząd miasta. W chwili obecnej Olsztyn liczy 172 tys. mieszkancow. W stolicy Warmii i Mazur uczy się ponad 25 tys. studentów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim oraz w 4 prywatnych uczelniach wyższych. Ponad 60 proc. młodzieży spoza granic miasta uczęszcza do olsztyńskich szkół średnich

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 4 minuty