profil

Czy etyczny obowiązek ochrony powinien obejmować tylko ludzi?

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nie zupełnie zgadzam się z tezą zawartą w temacie tej pracy, co postaram się to udowodnić. Uważam, iż etyczny obowiązek ochrony nie powinien obejmować swoim zakresem tylko ludzi.
Moim pierwszym argumentem do obalenia tej tezy będzie ochrona zwierząt. Uważam, że każda istota ma prawo do życia, godnego bytu i właściwego traktowania. Nikt nie upoważnił ludzi do tego, aby decydowali kto ma żyć, a kogo tego życia należy pozbawić. Wręcz odwrotnie, jako istoty rozumne powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że życie jest najwyższą wartością, która nie tylko jest przypisana człowiekowi. Gdyby nie było prawnej ochrony niektórych gatunków zwierząt (przykładem może być nosorożec biały), a były by one nadal zabijane tylko po to żeby zaspokoić ludzkie zachcianki, to dawno by wymarły. Przyszłe pokolenia ludzi nie zobaczyły by tych wspaniałych zwierząt. Naszym etycznym obowiązkiem jest również to, aby obejmować ochroną nie tylko gatunki rzadkie, te których jest coraz mniej, ale również zwierzęta z „naszego podwórka” takie jak psy, koty, konie, itp. Ponieważ to one często stają się ofiarami ludzkiej przemocy. Są zabijane lub maltretowane tylko dlatego, że pragną wody lub pożywienia, lub też dlatego, że nie spełniają ludzkich oczekiwań. Dlatego będąc świadkami znęcania się nad zwierzętami, powinniśmy odpowiednio zareagować, poinformować instytucje zajmujące się ochroną praw zwierząt, zgłosić na policję a ona jako organ wykonawczy powinna dopilnować przestrzegania prawa w zakresie ochrony nad zwierzętami.
Kolejnym argumentem jest ochrona roślin. Zwłaszcza drzew w lasach tropikalnych. Wiele gatunków drzew, które rosną w lasach są wypalane albo wycinane. Na ich miejscu stawia się domy, fabryki, drogi szybkiego ruchu. Nie patrzy się na to, że las to przecież dom dla wielu zwierząt, oraz zielone płuca Ziemi, które w wielkim stopniu opowiadają za oczyszczanie powietrza. Niebezpieczne jest także wypalanie traw na polach, które leżą blisko dróg. Wiele wypadków drogowych spowodowanych jest rozpościerającym się dymem nad trasami komunikacyjnymi, gdy to właśnie wypalane są trawy. Drugim zagrożeniem wypalania traw jest niszczenie fauny i flory gleby. Kiedy zauważymy, że ktoś wypala trawy to powinniśmy powiadomić odpowiednie organy (czyli policję lub straż pożarną). Taka reakcja powinna leżeć w naszych zasadach etycznych, w przeciwnym razie będą powstawać kolejne kataklizmy (powodzie, huragany, trąby powietrzne, zmiana klimatu).
Ten argument potwierdza to co mówiłem na początku, że częściowo zgadzam się z tą tezą iż naszym etycznym obowiązkiem jest ochrona człowieka, ale powinniśmy również chronić faunę i florę naszej „Matki Ziemi”. Ochronę człowiekowi zapewnia prawo, które przez różne organy jest ustanawiane, przestrzegane i egzekwowane. Taką samą ochroną powinny być objęte zwierzęta i rośliny, a naszym etycznym obowiązkiem powinna być reakcja na to, gdy ktoś się nad kimś innym znęca nie tylko fizycznie ale także psychicznie. Nasze zasady etyczne powinny temu przeciwdziałać.
Mam nadzieję, że udało mi się dowieść, iż etyczny obowiązek ochrony nie powinien obejmować tylko ludzi ale całą planetę ze wszystkim co na niej żyje.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty