profil

Past Simple

poleca 84% 215 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konstrukcja
TWIERDZENIE:
I / you / he / she / it / we / they + czasownik + ed (przy czasownikach regularnych) lub + druga forma czasownika (przy czasownikach nieregularnych)
PRZECZENIE:
I didn't + czasownik w beokoliczniku
You didn't + czasownik w beokoliczniku
She didn't + czasownik w beokoliczniku
They didn't + czasownik w beokoliczniku
PYTANIE:
Did I + czasownik w beokoliczniku?
Did you + czasownik w beokoliczniku?
Did he + czasownik w beokoliczniku?
Did we + czasownik w beokoliczniku?
Did they + czasownik w beokoliczniku?

Zastosowanie:
Czynność została wykonana w przeszłości i została zakończona. Bardzo często podany jest dokładnie czas, kiedy dana sytuacja się wydarzyła. Może się też zdarzyć, iż czas można wywnioskować z kontekstu.
Yesterday, I woke up at about 8 o'clock, had breakfast and left.
I swam 2 km yestarday.
She was there two days ago.
Kiedy mówimy o często powtarzających się (ale już nieaktualnych) zachowaniach lub nawykach z przeszłości.
When I was younger I often went to sleep before 10 o'clock.
He never drank wine.
W mowie zależnej dla zrelacjonowania co powiedziała jakaś osoba [tylko w czasie teraźniejszym, gdyż w wypadku mowy zależnej obniża się czas w dół].
She said it was nice.
He told me that she was the most beautiful girl.
Tom said that he didn't like watching TV
W II trybie warunkowym (w części zdania po if).
If I had more money, I would buy this bike.
If I were you, I would kiss her.


Sprawdź się!!!

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta