profil

Przyjęcie chorego do szpitala i na oddział

poleca 85% 227 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRZYJĘCIE CHOREGO DO SZPITALA I NA ODDZIAŁ:

* Sytuacje, gdy chory trafia do szpitala:
- ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu
- przywieziony przez karetkę pogotowia
- zgłasza się sam
- z wypadku

*Zadania szpitala:
- zapobieganie chorobom (szczepienia, izolacja i obserwacja chorych)
- leczenie poprzedzone postawieniem diagnozy
- promocja zdrowia
- rehabilitacja i readaptacja
- szkolenie kadr medycznych
- prace naukowo – badawcze
- fachowy nadzór nad niżej zorganizowanymi placówkami opieki zdrowotnej
- pielęgnowanie

* Zadania Izby Przyjęć:
- zbadanie każdego przybywającego chorego i ustalenie potrzeby hospitalizacji
- załatwianie czynności administracyjnych związanych z przyjęciem chorego
- przeprowadzanie zabiegów sanitarno – higienicznych
- przyjmowanie rzeczy do przechowania

* Dokumentacja Izby Przyjęć:
· książka:
- przyjęcie chorych do szpitala
- odmowy przyjęcia
- wypadki
- raporty
- udzielone porady, wykonywanie zabiegów
- ewidencja chorych zakwalifikowanych do leczenia w późniejszym terminie
- wykaz liczy łóżek
· karty statystyczne, wypełniane zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym

Podoba się? Tak Nie