profil

Historia powstania LPR

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Liga Polskich Rodzin (LPR) jest na polskiej scenie politycznej formacją zupełnie odmienną od innych partii i ugrupowań politycznych, działających dotychczas w Polsce. Partia ta od samego początku stała się platformą szeroko rozumianych sił narodowych i patriotycznych, które niosą dla wszystkich Polaków nadzieję na zmianę polityki polskiej, całkowicie różnej od postanowień tzw. „okrągłego stołu”. Od tamtego bowiem czasu władza polityczna i gospodarcza w Polsce koncentruje się na przemian w rękach albo tzw. „prawicy”, albo „lewicy” – co przyczynia się do nieustannego pogarszania się stanu państwa. W obliczu takiej sytuacji Liga Polskich Rodzin pojawia się na scenie politycznej jako przykład nowoczesnego ugrupowania, które w podstawach swojego działania wychodzi z nowym programem naprzeciw oczekiwaniom milionów Polaków - ludzi, którzy nie akceptują obecnego stanu politycznego i gospodarczego państwa polskiego.

Liga Polskich Rodzin jest stronnictwem powstałym w wyniku porozumienia szeregu ugrupowań i organizacji społeczno-politycznych o charakterze narodowym lub katolickim. Wśród środowisk - które w decydującym stopniu przyczyniły się do powstania Ligi Polskich Rodzin – wymienić należy przede wszystkim Stronnictwo Narodowe (SN) i Młodzież Wszechpolską (MW), a także Rodzinę Warszawską. Podstawą przyszłego porozumienia był Kongres Zjednoczeniowy Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Narodowo Demokratycznego (SND), który miał miejsce w Warszawie w dniu 19. grudnia 1999 roku.

Kolejny krok na drodze powstania LPR wiąże się z powołaniem 4 lutego 2001 roku w Warszawie, Ligi Rodzin, której deklarację założycielską podpisali przedstawiciele SN, MW i Rodziny Warszawskiej. Wreszcie, 5 maja 2001 roku, powstała Liga Polskich Rodzin.
Pomimo, iż w początkowych sondażach przedwyborczych do Sejmu poparcie dla LPR wynosiło niecały 1%, to jednak w wyborach parlamentarnych z września 2001 roku na kandydatów do parlamentu z listy Ligi Polskich Rodzin zagłosowało ponad milion Polaków (7,87%). Tym samym LPR wprowadziła do Sejmu 38 posłów.

W dniu 13. września 2003 roku odbyła się pierwsza część II Kongresu Ligi Polskich Rodzin. Trzystu delegatów wybrało wówczas władze LPR na nową trzyletnią kadencję.
Do Prezydium Zarządu Głównego, będącego najwyższą władzą partii, wybrano następujące osoby:

Roman Giertych - Przewodniczący LPR i poseł na Sejm RP,
Marek Kotlinowski - Prezes Zarządu Głównego i poseł na Sejm RP,
Zygmunt Wrzodak - Przewodniczący Rady Politycznej i poseł na Sejm RP.

Od początku nadrzędnym celem działalności LPR był wszechstronny rozwój narodu polskiego oparty na autorytecie sprawiedliwej i silnej władzy państwowej. Do głównych punktów programu politycznego LPR należy przede wszystkim 1) zmiana ustroju politycznego i gospodarczego państwa, 2) obrona suwerenności, 3) walka o zachowanie nienaruszalności terytorialnej państwa oraz zachowanie jego odrębności, oraz 4) zasadnicza przebudowa struktur państwa, między innymi, poprzez przywrócenie należytej roli sprawom edukacji, kultury i wychowania.

Liga Polskich Rodzin jest ugrupowaniem politycznym, nawiązującym do myśli przedwojennego obozu narodowo-demokratycznego i jego najwybitniejszego przedstawiciela, polskiego męża stanu, Romana Dmowskiego.

Źródło:
http://www.lpr.pl/?sr=!czytaj&id=1045&dz=teksty_programowe&x=2&pocz=0&gr=

Strona oficjalna LPR:
http://www.lpr.pl/

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy