profil

Charakterystyka Pawełka Nowackiego z powieśći M. Musierowicz pt. "Kłamczucha".

poleca 82% 1368 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Paweł miał 17 lat. Był synem dyrektorki. Pochodził z bogatej rodziny. Był popularnym, lubianym wśró rówieśników chłopcem.
Paweł był przystojnym blondynem o szafirowych oczach. Jego typ urody przypominał typ rzymski. Miał regularne, szlacheckie rysy twarzy. Był wysokim i szczupłym młodzieńcem.
Jego cechy charakteru to: dobrze wychowany, kłamliwy, wyrachowany, niestały w uczuciach, niewierny, lubił dobrze zjeść, rozpieszczony, towarzyski, uczuciowy, ambitny, dumny, tolerancyjny, dobry.
Uważam, że Pawełe jest postacią zmienną. Nie chciałabym mieć takiego przyjaciela, dlatego, że jedna z jego cech charakteru jest cechą, której nie toleruję. Mianowicie jest to niestałość w uczuciach. Moim zdaniem tacy ludzie, niezasługują na prawdziwe i szczere uczucie.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: