profil

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego jako dramat moralno-polityczny.

poleca 85% 469 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
wojna trojańska

"Odprawa posłów greckich" była pierwszą i jedyną tragedią renesansową w polskiej literaturze. Kochanowski pisząc dzieło opierał się na starożytnych wzorcach dotyczących budowy tragedii, charakteru postaci i prostoty stylu. Dramat Kochanowskiego przejawia zatem klasyczną regułę jedności czasu i miejsca akcji.

O "Odprawie..." nie możemy powiedzieć, że jest tylko dramatem moralno-politycznym, ale także społecznym. W utworze Jana Kochanowskiego rola bogów została wyeliminowana. Czy Helena wróci do Grecji wraz z posłami tylko i wyłącznie od ludzkich decyzji, od rady trojańskiej, która ma zebrać się, aby rozważyć odpowiedź na żądanie greckich wysłanników. Konfliktu tragicznego utworu Kochanowskiego należy więc doszukiwać się nie w konstrukcjach bohaterów, ich losu i działania, ale w samym temacie dramatu. Wojna, bądź pokój - ta konsekwencja decyzji Rady - staje sie sytuacją pobierczą, która sprawdza wartość moralną społeczeństwa. "Odprawa posłów greckich" okazuje się w takim kontekście tragedią racji politycznych, społecznych, moralnych, które decyduja o losach ojczyzny. Racje te zostały w utworze jednoznacznie przeciwstawione: prywata - odpowiedzialności za państwo, polityczna lekkomyślność - surowej rozwadze, dążenie do wojny - umiłowaniu pokoju. Tragedia Kochanowskiego buduje więc sytuację, w której losy państwa znajdują się w rękach ludzi; od ich decyzji zależą dalsze dzieje państwa.

Aleksander, Ikeaton, młodzież arystokratyczna Troi reprezentuje polityczną i moralną niedojrzałość. Ich prywata, lekkomyślność, brak odpowiedzialności za dobro wspólne doprowadza do wojny. Przedstawicielem z kolei moralnej i politycznej mądrości jest Antenor - bohater, który wykorzystuje wszelkie możliwości, aby nie dopuścić do tragicznego finału.Ważną postacią jest także Ulisses, którego sławny monolog zapowiada "zginienie nierządnego królestwa".

Proroctwo Kasandry wieńczy patriotyczno-obywatelski sens utworu: tak giną królestwa, których obywatele nie kierują sie prawością, umiłowaniem zgody i pokoju.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata