profil

Przedmioty Przeciw Pożarowe

poleca 87% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przedmioty przeciwpożarowe:
a)Gaśnica – Służy ona do gaszenia ognia za pomocą piany lub dwutlenku węgla.
b)Koc – Służy on do gaszenia małych ogni poprzez odcinanie dostępu powietrza do ognia.
c)Piasek – Służy jak wyżej wymieniony koc do odcinania dostępu powietrza do rozprzestrzeniającego się ognia.
d)Woda – służy do natychmiastowego gaszenia ognia.
e)Pianka Gaśnicza – służy jak wyżej wymienione w podpunktach B i C piasek i koc do odcinana dostępu tlenu do ognia.

Podoba się? Tak Nie