profil

Słownictwo (environment)

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Aerozol – aerosol
Aktywista – activist
Alternatywny – alternative
Amoniak – ammonia
Atmosfera – atmosphere
Atmosferyczny – atmospheric
Awaria – accident; breakdown; failure
Azbest – asbestos
Bakteria – bacterium
Bateria – battery
Biocenoza – bio-cenose
Biodegradacja – biodegradation
Biologia – biology
Biologiczny – biological
Biomasa – bio-mass
Biosfera – biosphere
Chemikalia – chemicals
Degradacja – degradation
Demonstracja – demonstration
Detergent – detergent
Dym – smoke
Ekolog – ecologist
Ekologia – ecology
Ekologiczny – ecological
Ekosfera – ekosphere
Ekosystem – ecosystem
Elektrownia – power plant
Emisja – emission
Emitować – to emit
Filtr – filter
Fluor – fluorine
Freon – freon; CFC
Gaz – gas
Hałas – noise
Hałda – dump
Hydrosfera – hydrosphere
Kanalizacja – sewage system
Kataklizm – cataclysm
Katalizator spalin – catalytic conventer
Klimat – climate
Kłusować – to poach
Kłusownictwo – poachery
Kłusownik – poacher
Komin – chimney
Kwaśny – acid
Las – forest; wood
Litosfera – lithosphere
Makulatura – waste paper
Nieodnawialny – non-renewable
Nieskażony – uncontaminated
Niszczyć – to destroy
Obłok (chmura) – cloud
Ocalenie – rescue; salvation
Ochraniać – to protect; to prevent
Ocieplenie – warming
Oczyszczalnia – treatment plant
Oczyścić – to clear; to purify
Odnawialny – renewable
Odpady – waste
Olej – oil
Ozon – ozone
Warstwa ozonowa – ozone layer
Paliwo – fuel
Proekologiczny (zielony) – pro-ecological (green)
Promieniotwórczy – radioactive
Promieniować – to radiate; to emit radiation
Przyjazny – friendly
Przyroda – nature
Pył – dust
Ratować – to save; to rescue
Rezerwat – reserve; sanctuary
Rtęć – mercury
Siarka – sulphur
Skazić – to contaminate
Smog – smog
Spaliny – exhaust gases
Ścieki – sewage
Śmieci – litter; rubbish; garbage
Środowisko – environment
Tlen – oxygen
Toksyczność – toxicity
Toksyna (trucizna) – toxin (poison)
Truć – to poison
Ultrafiolet – ultraviolet
Węgiel – coal
Wyciek – leaking
Wymarcie – extinction
Wymarły – extinct
Wysypisko – dumping ground
Zanieczyszczenie – pollution
Zieleń (tereny zielone) – greenery
Złomowisko – scrap heap

Alternatywne źródło energii – alternative source of energy
Deptać trawę – to tread on the grass
Dwutlenek siarki/węgla – sulphur/carbon dioxide
Dzika przyroda – wildlife
Dziura ozonowa – ozone hole
Efekt cieplarniany – greenhouse effect
Erozja gleb – soil erosion
Gatunek chroniony – protected species
Globalne zmiany pogodowe – global weather changes
Klęska żywiołowa – natural disaster
Kwaśny deszcz – acid rain
Las tropikalny – rain forest
Monitorować środowisko – to keep a check on the environment
Ochrona środowiska – protection of the environment
Odpady nuklearne – nuclear waste
Pomnik przyrody – monument of nature
Równowaga ekologiczna – ecological balance
Ruch zielonych – green movement
Tlenek węgla (czad) – carbon monoxide
Tlenki azotu – nitric oxides
Utylizacja odpadów – recycling
Zbiornik wodny – water reservior

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty