profil

Słownictwo (różne)

poleca 85% 132 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

According – zgadzać się
Research – badanie naukowe
Remarkable – niezwykły, znakomity
Agreement – porozumienie
Pensioner – emeryt
Distincion – rozróżnienie
Purpose – zamiar
Attitude – stosunek (do czegoś)
Increase – wzrost, zwyżka

Ditch – rów
Investigation – dochodzenie
Hire – wynajmować
Praise – chwalić
Spokeperson – rzecznik prasowy
Involved – zawiły

Reunion – ponowne połączenie

Grow - rosnąć
Announced – ogłaszać
Resident - zamieszkujący
Claim – żądać
Improve – polepszać

Although – pomimo że
Attention – uwaga
Borrow – pożyczać
Rather – raczej, dość
Charity – wyrozumiałość
Suffer – cierpieć
Hard-hitting – krytyczny
Surely – z pewnością
Deliberately - rozmyślnie

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: