profil

Słownictwo (różne)

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

bullets kule
buyers nabywcy
case sprawa
chair krzesło
choice wybór
clothes ubrania
copy kopia
curtain zasłona
decided zdecydowany
department oddział
detective detektyw
discover odkryć
exhibitions wystawa
flat mieszkanie
follow podążać za kimś
found znaleźć
frightened przestraszony
froze zamarznąć
inside wnętrze
join zaczynać
jump skakać
nod skinięcie głową
noticed zwracać uwagę
plastic plastikowy
prison sentence wyrok
pushed wepchnąć
reward nagroda
rushed pędzić
scarface blizna
shoot strzelać
suitcase walizka
together równocześnie
towards w kierunku

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: