profil

Wstrząs anafilaktyczny , wstrząs septyczny

poleca 85% 307 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

* WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY *

Jest zespołem objawów spowodowanych uwolnieniem mediatorów z komórek tucznych, do którego dochodzi po powtórynym wniknięciu alergenów. W praktyce występuje najczęściej po podaniu penicyliny lub surowic leczniczych. Leki stosowane w leczeniu tego wstrząsu to :

ADRENALINA - we wstrzyknięciach podskórnych w dawce 0,5 - 1mg, zwiększenie dawek i częstość
podawaniua zależne jest od stanu klinicznego pacjenta.

HYDROKORTYZON - we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 400-1000mg;

AMINOFILINBA - w dawce 250mg w postaci iniekcji dożylnej

* WSTRZĄS SEPTYCZNY *

Stosuje się tu leczenie typowe dla wstrząsu oligowolemicznego łącznie z celowaną antybiotykoterapią. Spadek ciśnienia tętniczego wymaga oprócz wyrównania płynów stosowania amin katecholowych.

W każdej postaci wstrząsu obowiązuje monitorownie funcji życia, monitorownie RKZ (równowaga kwasowo-zasadowa), gospodarki elektrolitami oraz funcji mózgu i nerek.

Podoba się? Tak Nie