profil

Leczenie wstrząsów

poleca 83% 939 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WSTRZĄS - to zespół objawów powstałych w wyniku dramatycznego zmniejszenia perfuzji tkanek
i związanych z tym patologicznych zmian obejmujących funkcjonowanie narządów i
metabolizmu komórkowego. Kryterium rozpoznania wstrząsu to spadek ciśnienia
tętniczego poniżej 90 lub więcej niż 30% u pacjentów z nadcisnieniem. Objawem
zmniejszenia perfuzji tkanek jest spadek diurezy, kwasica metaboliczna, zaburzenia
świadomości oraz zimna, wilgotna skóra.

Wyróżniamy 2 postacie wstrząsu:

1. normowolemiczny
- kardiogenny;
- neurogenny;
2. oligowolemiczny
- septyczny;
- oparzeniowy;
- krwotoczny;
- anafilaktyczny;

Podoba się? Tak Nie