profil

Najczęsciej spotykane interakcje lekowe

poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

LEK INTERAKCJA OBJAWY

Antagoniści receptora H2
Cimetydyna prokainoid - zwiększenie stężenia w
surowicy prokainamid

Ranitydyna wafaryna - zwiększony efekt
warfaryny

Famotydyna leki neutralizujące - zmniejszenie absorpcji
leków (1 kolumny)

Antybiotyki aminoglikozydowe flurosemid - działanie refrotoksyczne

Amikacyna
Gentamicyna środki zwiotczające - nasilone działanie
Netylmicyna blokujące przewodnictwo
Streptomicyna neuromięśniowe

Kwas acetylosalicylowy acenokurarol - zwiększone ryzyko krwawień
(niesteroidowy lek (lek przeciwkrzepl.)
przeciwzapalny heparyna
przeciwgorączkowy) alkohol

barbiturany - zmniejszenie skuteczności
(leki nasenne) kw. acetylosalicylowego

glikokortykosteroidy - zmniejszenie stężeń
(l. steroidowe salicylanów w surowicy;
przeciwzapalne zwiększone ryzyko owrzodzeń
ukł żołądkowo-jelitowego

metotreksat - zwiększenie toksyczne
(przeciwnowotworowy lek) metroteksatu

leki hipoglikemizujące - nasilone obniżenie poziomu
(leki przeciwcukrzycowe) glukozy

propranolol - osłabienie działania
hipotensyjnego

Benzodiazepiny

Diazepam alkohol barbiturowy - potęgowanie depresji
Klonazepam fenotiazyny leki ośrodkowego układu nerw.
Oksazepam przeciwhistaminowe
(przeciwalergiczne)
opioidowe leki przeciwbólowe
cimetydyna - zwiększone działanie
estrogeny benzodiazepin

Gliozydy nasercowe leki moczopędne
(leki naturalne) - zwiększenie siły działania
glikozydów

preparaty wapnia - możliwość wystąpienia
witamina D arytmii

preparaty potasu - zmniejszenie siły działania
siarczan magnezu glikozydów

Heparyna salicylany - nasilenie działania

Doustne leki przeciwzakrzepowe karbamazepina - osłabienie działania
witamina K przeciwzakrzepowego

Propranolol atropina - zmniejszenie działania
propranololu

chinidyna - synergiczne działanie
antyarytmiczne, możliwe
nasilenie kardiodepresji

warapamil - synergizm - ryzyko
asystoclii

chloropromazyna - nasilenie działania
hipotensyjnego

alkohol - nasilenie ośrodkowego
działania depresyjnego

leki przeciwcukrzycowe - nasilenie hipoglikemii

orcyprenalina - działanie antagonistyczne

Leki antykoncepcyjne doustne ampicylina, barbiturany - zmniejszenie skuteczności
leków antykoncepcyjnych

bezodiazepiny, insulina - osłabienie działania leków
doustne środki z kolumny
przeciwcukrzycowe

hormony tarczycy
pochodne kumaryny

fenytoina - zwiększenie działania
hydrokortyzon leków z kolumny
peptydyna

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty