profil

Detergenty

poleca 85% 521 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Detergenty to substancje,których cząsteczki zbudowane są tak, że jedna część cząsteczki jest apolarna, a druga polarna (i najczęściej obdarzona ładunkiem). Substancjami takimi są, na przykład, sole wyższych kwasów tłuszczowych - mydła. Część apolarną stanowią wieloatomowe łańcuchy węglowe, a część polarną zjonizowane grupy karboksylowe. Budowę deteregentu można przedstawić schematycznie jak poniżej:

Taka budowa detergentu umożliwia jednoczesne oddziaływanie tej samej cząsteczki z substancjami polarnymi i apolarnymi.
Po wymieszaniu tłuszczu w wodzie powstaje nietrwała emulsja. Po jakimś czasie rozwarstwia się ona na skutek odpychania cząsteczek wody przez apolarne cząsteczki tłuszczu. Wypychanie wody spomiędzy drobniutkich kropelek tłuszczu umożliwia zbliżenie się ich do siebie, tworzenie coraz większych kropli, aż wreszcie na powierzchni wody powstaje warstwa lżejszego od niej tłuszczu.
Jeśli do wody dodamy detergentu, to po wymieszaniu takiego roztworu z tłuszczem apolarne części detergentu wnikają do kropelek tłuszczu. Na zewnątrz pozostają grupy polarne posiadające ten sam ładunek elektryczny. Minikropelki tłuszczu stają się ładunkami jednoimiennymi i zaczynają się od siebie odpychać. Wypychana przez tłuszcz woda otacza kropelki tłuszczu z "tkwiącymi" wewnątrz nich cząsteczkami detergentu, co jeszcze bardziej uniemożliwia rozwarstwienie się mieszaniny. Ponieważ pranie polega na mechanicznym rozdrobnieniu skupisk brudu (tłuszcz + pył) w wodzie, dodanie detergentu powoduje utrwalenie emulsji i odpłukanie tłuszczu.
Działanie detergentu
Zobacz też:
Wyższe kwasy tłuszczowe
Mydła - sole kwasów tłuszczowych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta