profil

Wydarzenia po II WŚ.

poleca 85% 583 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ŻELAZNA KURTYNA DZIELI EUROPĘ:
Konferencje w Jałcie i Poczdamie zadecydowały o kształcieEuropy po II wojnie św.

Niemcy zostały podzielone na 4 strefy okupacyjne(Amerykańska, Bryrtyjska, Francuska, Radziecka):Berlin podzielony na 4 strefy okupacyjne Austria w większości znalazła się pod okupacją radziecką Europa została podzielona na 2 strefy: strefa wpływów radzieckich i państwa niezależne
o ustroju kapitalistycznym

Początek zimnej wojny:Churchil wymyślił pojęcie żelaznej kurtyny rywalizacja pomiędzy ZSRR a USA ZSRR dokonał pierwszego udanego wybuchu jądrowego

Utworzenie ONZ:
51 państw to państwa założyciele(w tym Polska) najwyższym organem jest Zgromadzenie Ogólne ważną rolę pełni Rada Bezpieczeństwa:5 stałych członków z prawem veta(USA,ZSRR,Wielka Brytania,Francja, Chiny) i 10 niestałych członków wybieranych na 4 lata

Polska jest od początku członkiem ONZ


PRZEMIANY NA DALEKIM WSCHODZIE:
Po II wojnie św.Japonia znalazła się pod okupacją amerykańską:Japonia została całkowicie zdemilitaryzowana Na terenie wysp japońskich do dzisiaj znajdują się amerykańskie bazy wojskowe(Okinawa) Rosjanie zabrali Japoni Wyspy Karylskie Sachatin

Korea była wyzwolona przez Rosjan i Amerykanów:w Korei N Rosjanie pomagają tworzyc państwo kapitalistyczne W Korei S Amerykanie tworzą państwo kapitalistyczne W 1952 wybucha wojna w Korei:wojska amerykańskie występują pod flagą ONZ ,Korei pomaga ponad milion ochotników z Chin Komunistycznych Wojna nierozstrzygnięta i Korea została trwale podzielona:Korea S ze stolicą w Seulu,Korea N ze stolicą w
Phenianie

Przemiany w Chinach:Chang Kai Szek uznany przez aliantów za członka Rady Bezpieczeństwa ONZ,walczył z Japończykami-wycofał się pod osłoną amerykańskiej floty na Tajwan Przeciwko Japończykom i Chang Kai Szekowi walczyła armia ludowa pod dowództwem Mao Tse Tunga W 1949 Mao Tse Tung opanowuje Chiny i utworzył Chińską Republikę Ludową

Sytuacja w Indiach:Anglicy wycofując się ze swojej kolonii podzielili ją na 3 części:Indie,Pakistan Wschodni,Pakistan Zachodni

POLSKA NA DRODZE DO KOMUNIZMU:
Władza w Polsce należała do:Krajowej Rady Narodowej,Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego,22 lipca PKWN ogłosił swój manifest:wezwano Polaków do walki z okupantem hitlerowskim,zapowiedziano przeprowadzenie reformy rolnej,zapowiedziano nacjonalizację przemysłu

Rozmowy w Moskwie i utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej:premierem został Edward Osóbka Morawski,wicepremierami zostali:przedstawiciel komunistów Władysła Gomułka i przedstawiciel Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk,rząd ten został uznany przez wszystkie państwa koalicji

W 1946 przeprowadzono referendum ludowe:Czy jesteś za zniesieniem senatu? Czy jesteś za reformą rolną i nacjonalizacją przemysłu? Czy jesteś za granicami Polski na Bałtyku,Odrze i Nysie Łużyckiej? Większość Polaków udzieliła 3 razy tak

Na początku 1947 przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego: najwięcej mandatów uzyskało PPS(116) PPR zdobyła 114 mandatów SL uzyskało 109 mandatów Pozostałych 105 mandatów przypadło 7 partiom

Sejm Ustawodawczy uchwalił małą konstytucję i wybrał prezydenta Bolesława Bierutę. Władzę rzeczywistą pełniły organy porządkowe:Urząd Bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska,Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego


STALINIZM W POLSCE:
Wszystkie państwa demokracji ludowej(w tym Polska)powinny wykorzystać doświadczenia wielkiego narodu radzieckiego:Na siłę ma być przeprowadzona kolektywizacja rolnictwa Stalin potępił Jozefa Brostito za próbę samodzielnej drogi do komunizmu jaką wybrała Jugosławia

Gdy Gomułka przeciwstawił się potępieniu Jugosławii i kolektywizacji to został umieszczony w areszcie domowym:Polską samodzielnie rządzi Bolesław bierut Walka z Kościołem-aresztowanie kardynała Wyszyńskiego Na siłę wprowadza się kolektywizację rolnictwa

Mnożą się procesy polityczne:Wielu ludzi zostaje skazanychna działalność szpiegowską Walki ze zbrojnym podziemiem


EUROPA WSCH. PO ŚMIERCI STALINA:
W 1953 zmarł Stalin.

Walka o władzę w ZSRR po śmierci Stalina:Zabicie przywódców służb specjalnych,amnestia dla więźniów Gułagów,do władzy dochodzi Nikita Chruszczow

Chruszczow na zjeździe komunistycznej partii oficjalnie potępił politykę Stalina:Większe swobody dla obywateli ZSRR Odwilż w stosunkach międzynarodowych W 1955 w Genewie spotkali się dawni koalicjanci Delegat radziecki wraca na obrady Rady Bezpieczeństwa Rosjanie wycofują się z Austrii(Austria państwem neutralnym)

W czerwcu 1956 w Poznaniu robotnicy wychodzą na ulicę:Robotnicy budują barykady,czołgi radzieckie zaprowadzają porządek w Poznaniu(padają zabici,są liczni ranni)

W październiku 1956 na Węgrzech wybucha powstanie zbrojne: powstanie skierowane jest przeciwko węgierskiej partii komunistycznej i dominacji ZSRR Rosjanie krwawo tłumią powstanie na Węgrzech

W 1968 w Czechach dochodzi do tzw.praskiej wiosny:przywódcy partyjni zgadzają się na nową drogę dla Czechosłowacji Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM:
Kuba:Była kolonią hiszpańską Amerykanie pomogli zrzucić jarzmo kolonialne Na Kubie rozwinął się system kapitalistyczny(neokolonializm) Rewolucja kubańska wynosi do władzy Fidela Castro Pomoc ZSRR dla Castro Kiedy Rosjanie chcieli zainstalować rakiety z głowicami jądrowymi na Kubie,to 1 h dzieliła nas od III wojny św. Nieudana inwazja w Zatoce Świń

Wietnam:Był kolonią francuską po okupacji japońskiej francuzi wrócili do Wietnamu Na początku lat 50-tych Francuzi przegrywają z Wietnamczykami i opuszczają Wietnam Dochodzi do podziału Wietnamu na płn i poł Dochodzi do walk pomiędzy państwami wietnamskimi Amerykanie angażują się w wojnę wietnamską Ho Szi Min uzyskuje pomoc ZSRR i Chin Amerykanie przegrywają wojnę wietnamską Wietnam został połączony w jedno państwo

Afganistan


DEKOLONIZACJA NA ŚWIECIE:
Ameryka płd i śr została podzielona przy pomocy amerykanów w 19 wieku

Dekolonizacja Azji:II wojna św i okupacja japońska przyspieszyły dekolonizację Amerykanie zawsze byli zwolennikami wolnego rynku Do swoich kolonii nie wracają Holendrzy i Portugalczycy,a Francuzi ponoszą klęskę w Wietnamie Anglicy wycofują się z Indii i na zakończenie dzielą je na 2 części Do końca 20 wieku utrzymały się enklawy:Hong-Kong w chinach i Makalu należało do Portugalii

Dekolonizacja Afryki:W 19 wieku w Afryce były tylko 4 niepodległe państwa Po II wś państwa europejskie tracą swoje kolonie w Afryce Dzieje RPA:RPA zdekolonizowali Holendrzy(Burowie-diamenty,złoto),Anglicy na przełomie 19 i 20 w.pokonali Burów i opanowali te tereny,pod koniec 20 w.władzę w RPA zdobywają Czarni,a białych wyrzuca się z terytorium państwa Rok 1960 rokiem Afryki Francuzi wycofują się z Afryki Płn(Tunezja,Maroko,Algeria) Brytyjczycy wycofują się ze swoich posiadłości w Afryce Centralnej Najpóźniej ze swojej kolonii wycofała się Holandia(Angola,Mozambik) Afryka jest aktualnie najmniej stabilnym kontynentem(dochodzi do przewrotów wojskowych i zmiany rządów)


KONFLIKTY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA:
Irak:W czasie II wś był pod opieką Wielkiej Brytanii W Iraku robią doskonałe interesy Francuzi,Niemcy,Rosjanie i Polacy Wojna Iraku z Iranem Irak atakuje Kuwejt Wyprawa Amerykańsko-Brytyjska na Irak w 2003

Problem Kurdów:Kilkanaście milionów Kurdów zamieszkuje 3 państwa:Turcja,Irak,Iran Kurdowie w rzeczywistości posiadaja autonomię na teryt-
orium Iraku

Konflikt pomiędzy Indiami i Pakistanem o Kaszmir

Bliski Wschód:Po II wś Brytyjczycy zaproponowali utworzyć w Palestynie państwo Izrael Rozbudowa państwa izraelskiego Ucisk Arabów Arabowie chcą samodzielności Wojny ze światem arabskim Powstanie narodu palestyńskiego i jego walka o autonomię Permanentna wojna między Żydami i Arabami

Nikaragua:Państwo w Ameryce śr do końca lat 70 rządzone przez dyktatora W demokratycznych wyborach do rządu dochodzą zwolennicy lewicy Poparcie Kuby i ZSRR Do władzy w latach 90 dochodzi kolejny dyktator,który likwiduje wszystkie zdobycze socjalne


ŚWIAT BIEDNYCH I BOGATYCH:Podział przebiega następująco:biedne południe,bogata pólnoc:kraje UE,USA i Kanada Najbogatsze państwa swiata tworzą grupę G7+1 Rosja:Wielka Brytania, USA,Francja,Niemcy,Japonia,Kanada,Włochy Dążenie do globalizacji.Akcja antyglobalistów.


PRZEMIANY W KULTURZE I OBYCZAJACH:Na początku 20 w.podstawowym źródłem informacji była prasa:rozwój szkolnictwa podstawowego,walka z analfabetyzmem,rozwój sieci bibliotek W latach 20 na I miejsce wysuwa się radio.W latach 60 telewizja.Na początku 21 w.coraz większą rolę odgrywa internet.Postęp w życiu codziennym zmusza ludzi do zmiany obyczajów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut