profil

Procesy kształtujące powierzchnię ziemi

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-24
poleca 85% 1364 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
ruchy górotwórcze


PROCESY WEWNĘTRZNE

SKUTKI

PROCESY ZEWNĘTRZNE

SKUTKI

ruchy górotwórcze

procesy zachodzące w głębi skorupy ziemskiej, w wyniku

których powstają góry
ruch lądotwórcze

pionowe, powolne podnoszenie się lub obniżanie powierzchni lądów
trzęsienia ziemi

drgania i ruchy skorupy ziemskiej o zróżnicowanej silezjawiska wulkaniczne

zjawiska związane z działalnością wulkanów (wydobywanie się lawy, materiałów piroklastycznych i gazów z głębi Ziemi na jej powierzchnię)powstawanie skał

różnorodne procesy w głębi i na powierzchni Ziemi powodujące powstawanie skał (krzepnięcie magmy i lawy, akumulacja osadów w zbiornikach wodnych itp.)powstawanie gór fałdowych, zrębowych i wulkanicznych
ruchy te powodują wycofywanie się morza i powiększania obszaru lądowego lub zanik powierzchni lądowej wskutek obniżenia się i zalania przez morzepęknięci skorupy ziemskiej, przemieszczenia mas skalnych
powstawanie stożków wulkanicznych, pokryw lawowych, pęknięć w skorupie ziemskiej; działalność wulkaniczna prowadzi do powstawania krajobrazów wulkanicznych (Jawa, Japonia, itp.)


wietrzenie

rozluźnianie, rozkruszanie i rozpuszczanie skał i minerałów pod wpływem wody, zmian temperatury oraz oddziaływania organizmów roślinnych i zwierzęcych
erozja

niszczenie powierzchni ziemi przez wody płynące, lodowce, falowanie oraz wiatr
ruchy masowe

przemieszczanie się luźnych skał po powierzchniach nachylonych (stokach i zboczach) pod wpływem grawitacji
akumulacja

osadzanie i gromadzenie się produktów pochodzących z niszczenia skał w środowisku wodnym lub lądowym
powstawanie zwietrzelin i pokryw zwietrzelinowych, rozpuszczanie skał, itp.


powstawanie licznych form erozyjnych: dolin rzecznych i lodowcowych, brzegów klifowych, progów i grzybów skalnych na pustyniach, itp.powodują łagodzenie się nierówności terenu, powstawanie zagłębień w powierzchni ziemi (tzw. nisz osuwiskowych) itp.
powstawanie równin akumulacyjnych, np. rzecznych czy wodnolodowcowych oraz wzniesień terenu np. pagórków morenowych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata